Professor Elisabet Nihlfors och tidigare utbildningschefen Göran Levin utses till hedersdoktorer vid Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle. Nihlfors är också ledamot i regeringens nya forskningsberedning.

Fakulteten för lärande och samhälle, LS, har valt att hedra de båda ”lärarutbildningsproffsen” Elisabet Nihlfors och Göran Levin. De utnämns till hedersdoktorer vid Malmö universitets akademiska högtid 18 oktober. Efter LS val av Nihlfors som hedersdoktor har regeringen nyligen tillsatt en forskningsberedning där Nihlfors ingår som expert.

Forskningsberedningen, med 11 ytterligare experter, kommer fungera som rådgivare till regeringen bland annat när den nya forskningspolitiska propositionen arbetas fram.

Djupt involverad i skola och lärarutbildning

I LS motivering till utnämningen av Elisabet Nihlfors som hedersdoktor kan man bland annat läsa  ”Det är inte mycket inom lärarutbildning och skolväsende i Sverige som årets hedersdoktor inte varit involverad i.”
Nihlfors har varit lärare, skolledare, arbetat fackligt, varit skoldirektör, utvecklingschef vid Rektorsutbildningen, arbetat i olika statliga utredningar bland annat Skolkommittén och varit dekan för Fakulteten för Utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. Mest känd är hon för sina nio år som huvudsekreterare i Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté. Hon har starkt drivit frågor om vikten av mer praktiknära forskning och varit initiativtagare till regeringsuppdraget ULF, utbildning, lärande, forskning. Hon har också gjort akademisk karriär och arbetar idag som professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet.

Engagerad i debatt om utbildning

Göran Levin är väl känd på Fakulteten på lärande och samhälle, där han länge arbetade som utbildningschef med stort engagemang för lärarutbildningsfrågor. Tidigare hade han en lång erfarenhet av det praktiska skollivet som lärare och skolledare. I motiveringen står bland annat; ”intresset och engagemanget för skola, skolpolitik och lärarutbildning tog inte slut i o m din pension.”
Tvärtom arbetade Göran Levin i redaktionen med  nättidningen SOS, skola och samhälle, en tidskrift som öppnat för kritisk debatt och som ger utrymme för komplexa frågor.

Text: Helena Smitt