En ny historisk antologi där 20 forskare från hela Malmö universitet medverkar släpps nästa vecka. Emma Lundin och Julia Håkansson är två av fyra redaktörer och berättar mer om arbetet med boken Cross-sections: Historical Perspectives from Malmö University:

Varför en historisk antologi?

– Vi ville samla forskare som på ett eller annat sätt använder sig av historiska perspektiv i ett nätverk över universitetets institutions- och fakultetsgränser. Vi började med en Zoom-konferens (som gick under det skämtsamma arbetsnamnet speed-dating för historiker) där alla fick några minuter att presentera sig själva och sina forskningsintressen. Där visade det sig att många i det nybildade nätverket ville göra en antologi tillsammans, för att visa på djupet och bredden i vårt arbete och för att röra oss framåt gemensamt.

Forskare från hela MAU deltar och stor spännvidd i bidragen – hur har tankarna gått kring innehållet?

– En viktig konsekvens av antologin är just utbytet som skedde under vårt gemensamma arbete i form av möten och workshoppar där författarna diskuterade texter i olika konstellationer. Att lära känna kollegor och skapa gemenskap med hjälp av digitala hjälpmedel när vi varit isolerade i hemmaarbete har betytt mycket. Vi har också fått inspiration av våra olika erfarenheter av att arbeta med historiska perspektiv.

Något som sticker ut som särskilt spännande? 

– Det finns många spännande kapitel – allt från kosmologi och flyktingmottagande till liftare, gymnastik och psykiatriska institutioner – men det är ändå antologin i sin helhet som vi vill lyfta fram eftersom den visar att historiska perspektiv är värdefulla i så många olika sammanhang.

Vad hoppas ni att antologin ska bidra med?

– Vi hoppas att antologin ska sprida kunskap om historiska perspektiv och att det är värdefullt inom många olika discipliner. Samtidigt är detta bara är startskottet på vår samverkan över institutionsgränserna, och vi hoppas kunna ses på riktigt framöver.

Länk till antologin Cross-sections: Historical Perspectives from Malmö University