Till hösten startar de första grundlärarutbildningarna på Malmö universitet där studier kombineras med arbete. Det är högt söktryck till utbildningarna som samtliga har ett meritvärde på över 19,0. För att komma in på tandläkarutbildningen och programmet grafisk design krävs fortsatt toppbetyg.

Antalet antagna till universitet och högskolor i Sverige ökar för fjärde året i rad. På Malmö universitet är 14 291 personer antagna till höstterminen 2019, efter att första antagningsbeskeden skickats ut av Universitets- och högskolerådet, UHR. Universitetets utbildningsutbud har ökat jämfört med föregående år, med fem procent fler program och sju procent fler kurser, vilket totalt ger 110 program och 294 kurser.

De nya arbetsintegrerade grundlärarutbildningarna är ett sätt att bredda målgruppen för lärare och bidra till att minska den akuta lärarbristen. Hälften riktar sig till blivande F-3 lärare och hälften till blivande 4-6 lärare. Satsningen bygger på ett samarbete mellan Malmö universitet och fem kommuner i Skåne. Utbildningen börjar med ett års heltidsstudier på universitet. Sedan följer fyra år med studier, då man läser på sen eftermiddag och kvällstid, och arbetar på en skola på halvtid.

För att komma in på tandläkarutbildningen och programmet för grafisk design krävs fortfarande toppbetyg, med ett meritvärde över 20,0. Bland kurserna med hög konkurrens finns bland annat Interaktionsdesign och medier, Grafisk design och medier, Programming in C#. Detta gäller även Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I, som ges i Helsingborg.

De populäraste utbildningarna på Malmö universitet, sett till antalet reserver, är socionomprogrammet, kriminologiprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. Nya på listan för i år är Visuell kommunikation och Studie- och yrkesvägledarutbildning med studieort Varberg.

Den 26 juli är sista svarsdag för antagningsbeskedet för första urvalet. Den 1 augusti kommer det andra antagningsbeskedet då reserverna får besked om de kommit in på den utbildning de sökt.

Text: Sarah Stancs