UTBILDNING. I veckan beslutade rektor att inrätta Oral hälsa som ett nytt huvudområde vid Malmö universitet. Ett nytt huvudområde har varit en del av Odontologiska fakultetens strategiska satsning att stärka miljön för tandhygienistprofessionen.

Huvudområdet oral hälsa är flervetenskapligt och har beröringspunkter med främst odontologi och medicin men även samhälls- och beteendevetenskapliga domäner.

– Oral hälsa har i relation till odontologi en fördjupad inriktning på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, både på individ och gruppnivå, med fokus på utåtriktad verksamhet, säger Annica Almståhl, universitetslektor och docent i oral hälsa.

Inrättande av huvudområdet oral hälsa är en viktig hörnsten för att vid fakulteten på sikt stärka en framtida utbildningsmiljö för en tandhygienistutbildning men också ett första steg för att på sikt ansöka om forskarutbildningsrättigheter.

– Vi har sedan 2020 en forskarskola riktad till tandhygienister i oral hälsa som en del i fakultetens strategiska satsning för att skapa förutsättningar för framtida kompetensförsörjning och vi ser nu med tillförsikt på framtiden, säger dekan Gunilla Klingberg.