I dag invigs Lärosäten Syds gemensamma kontor i Bryssel. Genom att vara på plats vill lärosätena skapa nätverk och större genomslag bland EU:s institutioner.

— För Malmö universitets del hoppas jag att vi blir mer synliga i Bryssel och att det ska bidra till att stärka våra forskningssamarbeten med universitet inom EU. Vi har även en ambition att sprida vår flervetenskapliga forskning i Europa. säger rektor Kerstin Tham som deltar vid invigningen tillsammans med Malmö universitets övriga ledning.

I Lärosäten Syd ingår Blekinge Tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Syftet med att ha ett kontor i EU:s huvudstad är även att nå större framgångar när det gäller mer forskningsmedel från EU.

Rickard Eksten har anställts för att stödja lärosätena i arbetet med att höja sina internationella profiler samt öka sitt deltagande i EU:s ramprogram. Han har funnits på plats sedan augusti men har verkat i Bryssel sedan 2006 och kommer att inleda dagen den 7 december. Vid invigningen talar för Lärosäten Syds räkning även rektor Kerstin Tham, rektor Torbjörn Schantz, Lunds universitet, och Anders Nelson, vicerektor vid Högskolan i Halmstad.
Under rubriken "How to achieve regional impact from closer collaboration among universities?" hålls en paneldiskussion mellan lärosätenas rektorer och inbjudna deltagare från bland annat EU-kommissionen och samarbetsorganet European University Association.

— Vårt nya gemensamma EU-kontor är ett viktigt samarbetsprojekt inom Lärosäten Syd som är ett unikt universitetsnätverk i Sverige, säger Kerstin Tham.