En ljudabsorberande skruv som radikalt förenklar ljudisoleringen av väggar och tak. En mobilbaserad plattform som gör det möjligt för vem som helst att bidra till forskning kring hälsa. Två forskningsprojekt vid Malmö universitet har kommit med på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista 2021 över forskning som har stor potential att skapa nytta.

IVAs 100-lista 2021 framhåller forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper med fokus på en hållbar beredskap inför framtida kriser. Forskningen ska kunna nyttiggöras och skapa ett värde för svenskt näringsliv och samhälle genom exempelvis industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Forskningen ska därmed bidra till att öka samhällets motståndskraft.

Från Malmö universitet och Fakulteten för teknik och samhälle kom alltså två projekt med på årets lista över totalt 100 i landet. Universitetslektor Håkan Wernersson har i projektet Akoustos utvecklat en ljudabsorberande skruv som radikalt förenklar ljudisoleringen av väggar och tak

Störande ljud stort problem

–  Störande ljud från trafiken utanför eller från grannar eller trafik utanför hör till de vanligaste klagomålen från folk som bor i lägenhet. Även i typhus finns det rätt mycket störningar mellan rum, säger Håkan Wernersson.

Teknik och patent är på plats. Skruvar finns tillgängliga för användning. Håkan Wernersson ser IVA-listan som en möjlighet att få kontakt med företag som vill börja använda produkten i verkliga nybyggnads- eller renoveringsprojekt. Teorin bakom den ljudabsorberande skruven är känd bland akustiker, men Akoustos lösning är billigare, enklare och spar bostadsyta.
– Vi hoppas IVA-listan ska bidra till att skynda på uppskalningen av produktion och etablera distributionskanaler till industri- och konsumentmarknad, säger Håkan Wernersson.

Donera hälsodata via en app

Med plattformen Mobistudy kan man genom smart teknologi donera data till forskning. Ett medicinskt forskningsprojekt kan till exempel ta del av data som patienten själv samlar in om sin hälsa via appar i en smart phone. Det innebär att det blir enklare att rekrytera deltagare, datainsamlingen begränsas inte av resursbrist och blir mer rättvisande. Pandemin har, menar Carl Magnus Olsson, visat hur viktigt det är att kunna göra kliniska studier och medicinsk forskning utan att deltagarna är fysiskt på plats inom vården.
– Med hjälp av IVA hoppas vi kunna bredda oss nationellt vad gäller samarbetspartners, både kliniskt och kommersiellt. Sedan vill vi också nå ut med vårt koncept till vanliga människor för att de ska få en möjlighet att donera personlig hälsodata till viktig forskning. Något som blivit mycket mer populärt i samband med pandemin, säger Carl Magnus Olsson.

Text: Magnus Jando