Professor Michel Godefroid utses i år till teknologie hedersdoktor vid Fakulteten för teknik och samhälle. Han tilldelas hedersutmärkelsen vid den Akademiska högtiden den 19 oktober. Michel Godefroid är professor i fysik vid Universite Libre de Bruxelles och Honorary Research Director vid the National Fund for Scientific Research.

– Professor Godefroid har lämnat fundamentala bidrag som forskare inom teoretisk atomfysik med tillämpningar inom både astrofysik och kärnfysik, säger Per Jönsson, professor i tillämpad matematik vid Malmö universitet och personen bakom nomineringen.

– Han är mycket väl kvalificerad för ett hedersdoktorat vid Fakulteten för teknik och samhälle, både för sin vetenskapliga gärning och sin betydelse för utvecklingen av forskning inom atomfysik vid Malmö universitet.

Vetenskapliga bidrag

De tekniska och metodologiska bidrag som Michel Godefroid lämnat inom forskningsfältet atomfysik är stora. Han har bland annat utvecklat ett flertal vitt spridda och välanvända datorprogram för atomära strukturberäkningar samt bidragit till metodologiska framsteg som inneburit nya effektiva metoder för att lösa de grundläggande ekvationerna för atomär elektronstruktur. De nya metoderna har förbättrat atomfysikers möjligheter att teoretiskt kunna beskriva och förstå de så kallade Lantanider, vilka är komplexa system som observerats i samband med bland annat neutronstjärnekollisioner.

Långvarigt samarbete med Malmöforskare

Michel Godefroid har i över 20 års tid samarbetat med gruppen för atomfysik vid Fakulteten för teknik och samhälle. Samarbetet med forskarna vid Malmö universitet har varit viktigt för forskargruppens internationella ställning. Utöver de flertal gemensamma doktorander, publikationer, projekt, forskningsansökningar och internationella forskningsmöten så har en viktig del av samarbetet med Michel Godefroid varit de årliga veckorna av gemensamt arbete växelvis i Bryssel och Malmö.

Läs mer om Michel Godefroids forskning

Text: Daniel Harju

Föreläsning

I samband med den akademiska högtiden ger Michel Godefroid den 18 oktober en öppen föreläsning på engelska med titeln: 

The Atom – A wonderful tool for probing and understanding our Universe