På fredag 6/9 invigs polisutbildningen vid Malmö universitet i nya lokaler. ”Nu har vi ännu bättre förutsättningar att utbilda studenterna så att de kan möta den brottslighet som finns både i Malmö och i resten av landet”, säger Caroline Mellgren, föreståndare.

Polisutbildningen i Malmö har varit igång sedan januari, en intensiv period med både planeringen av utbildningen och bygget av de nya lokalerna. Här finns bland annat möjlighet att träna ingripandetekniker och taktik i verklighetstrogna miljöer, vapenhantering samt att öva juridiska och etiska bedömningar i simulatormiljö.

– Det är viktigt att studenterna får öva på att göra ingripanden och bedömningar i miljöer som liknar de som de kan ställas inför första dagen som nya aspiranter. Det är även en hel del praktiska färdigheter i utredningsmetodik, radiohantering och bilkörning som de måste behärska för att klara av jobbet, säger Caroline Mellberg.

Myndigheter, organisationer och representanter från flera nordiska länder kommer att finnas på plats under invigningen tillsammans med representanter från polisskolan i Brøndby, Danmark, samt de fyra övriga lärosäten i Sverige som erbjuder polisutbildning – Umeå universitet, Linnéuniversitet, Borås högskola och Södertörns högskola.

Från polisen i Malmö finns bland andra Stefan Sintéus och Mattias Sigfridsson, polisområdeschef respektive biträdande polisområdeschef på plats. 

Invigningen är öppen för särskild inbjudna men inte för allmänheten. Är du journalist och intresserad av att bevaka invigningen kontakta Jessica Bloem tel. 072-203 15 12, jessica.bloem@mau.se

Text: Jessica Bloem