Universitetsstyrelsen vid Malmö universitet föreslår regeringen att utse Kerstin Tham till rektor i ytterligare tre år. "Det ska bli fantastiskt roligt att få leda den fortsatta utvecklingen av Malmö universitet", säger Kerstin Tham.

Rektor utses formellt av regeringen efter förslag från universitetsstyrelsen. Ärendet har beretts under hösten, bland annat med diskussioner i styrelsen samt ett hörande av medarbetare och studenter.

Förslaget från universitetsstyrelsen är att Kerstin Tham ska få förnyad anställning som rektor vid Malmö universitet från augusti 2021 till juli 2024. 

Kerstin Tham kom till dåvarande Malmö högskola i november 2015. Hon har därmed både varit med om och drivit på lärosätets omvandling till universitet – som formellt genomfördes i januari 2018.

– Det ska bli roligt att få vara med på denna utvecklingsresa i ytterligare ett antal år, därför är jag tacksam och glad över universitetsstyrelsens beslut, säger Kerstin Tham.

Text: Per M Eriksson