Den brittiska konstnären Jo Berry har samarbetat med professor Johan Engblom och hans kollegor kring ett forskningsprojekt om hud och läkemedel. Nu ställs hennes konstnärliga tolkning av forskarnas arbete ut på Malmö universitet.

— Jag tror att en konstnär kan tillföra nya perspektiv och dimensioner till vetenskapen, något som kan underlätta för allmänheten att förstå vad forskare gör, hur de gör det och varför det är viktigt. Det finns aspekter av mitt arbete som kan underlätta kommunikationen av forskning till nya målgrupper, säger Berry.

Jo Berry har arbetat tillsammans med Johan Engblom, verksam vid Biofilms – Research Center for Biointerfaces, och hans kollegor i ett forskningsprojekt som handlar om att öka hudens förmåga att uppta läkemedel. I samarbetet ingår även Göteborgs universitet.
— Bilderna jag har skapat är en sammanställning av fragment hämtade från forskningsprocessen. Jag har lyssnat på forskarnas samtal, sett hur de arbetat, antecknat och utifrån detta försökt förstå och gestalta varför de gör som de gör.

Utställningen består av en serie digitala tryck och två filmer som Berry tagit fram med hjälp av speciell teknik för framtagande av laboratoriebilder. Den sammanfaller med forskningscentrets årliga konferens som pågår 25 – 26 oktober.

Text: Adrian Grist