De restriktioner som införts världen över i kampen mot Covid-19 har lett till en dramatisk minskning av brottsligheten i storstäderna, visar en ny studie. Sverige och Malmö sticker dock ut med den mest blygsamma nedgången bland de länder som jämförts.

27 städer i 23 länder världen över ingår i studien som nu publiceras i tidskriften Nature Human Behaviour. Muzafarpur i Indien, Seoul i Korea och storstäder på de nord- och sydamerikanska kontinenterna som San Fransisco, Mexico City och Lima är exempel på städer som undersökts. Manne Gerell och Robert Svensson, båda kriminologer vid Malmö universitet, har lett arbetet med den svenska delen av studien och bidragit med data över Stockholm och Malmö.

– Det här är ett unikt projekt, att på så kort tid samla forskare och data från 23 olika länder och analysera det samlat, säger Robert Svensson.

Sex brottstyper studerade

Forskarna har studerat data över utvecklingen av sex olika brottstyper: misshandel, stöld, inbrott, rån, bilstölder och mord, före och efter pandemin. Sammanlagt har det skett en minskning med 37 procent för alla brottstyper i urban miljö.

Studien fastslår att minskningen är kopplad till hur starka restriktioner som införts. Städer med skarpa nedstängningar har haft stora minskningar av brottslighet, medan Sverige som haft mildare restriktioner, har den minsta nedgången av de länder som ingår i studien. I Malmö är den bara två procent och Stockholm 13 procent.

– Att nedstängning påverkar brottsligheten är väntat, och med denna studie finner vi starka belägg för att rutinaktiviteter, till exempel att folk jobbar hemifrån istället för att åka till jobbet, påverkar brottsligheten, säger Manne Gerell.

Finns det anledning att överväga restriktioner som en metod för att förebygga brott?

– Även om vi kan se att restriktioner har påverkat brottsligheten i positiv riktning så är det knappast värt det att stänga ner hela samhället för att förebygga brott.

Däremot ger studien ett bra underlag till polis och rättsliga myndigheter, enligt Manne Gerell. Genom att kunna förutse krisers effekter på brottsligheten blir det möjligt att anpassa sig när förutsättningarna plötsligt förändras.

– Om polisen kan förutsäga att gatuvåldet kommer att minska under en pågående samhällskris så kan de planera för att lägga resurser på andra typer av brott. Det möjliggör ett mer proaktivt brottsförebyggande arbete.

Text: Jessica Bloem

Brottsutveckling i storstäderna

Totalt ingår 27 städer i studien A global analysis of the impact of COVID-19 stay-at-home restrictions on crime. Lima är den stad som uppvisar störst minskning av brottsligheten medan nedgången är minst i Malmö:

  • Lima – 78
  • Malmö – 2

Fler städer:

  • Barcelona – 76
  • Brisbane – 43
  • Mexico City – 38
  • Tel Aviv – 28
  • Amsterdam – 23
  • Helsingfors – 20
  • Stockholm – 13

Totalt för 27 städer: – 37

Om studien: 

Projektet har koordinerats av Manuel Eisner vid Cambridge University, och det huvudsakliga analysarbetet har genomförts av Amy Nivette vid Utrecht University. I tillägg har forskare från 23e länder bistått med att samla in, koda, beskriva samt tolka data och landspecifika resultat.

A global analysis of the impact of COVID-19 stay-at-home restrictions on crime