Malmö universitet har beslutat att inrätta kriminologi som ämne på forskarutbildningsnivå. Därmed blir Malmö universitet det andra lärosätet i landet som har forskarutbildning inom ämnet.

– Stockholms universitet har länge varit det enda lärosätet i Sverige att erbjuda kriminologi på forskarutbildningsnivå. Att vi nu inrättar detsamma innebär att Malmö universitet kommer att kunna erbjuda en sammanhållen akademisk miljö, från grundutbildning till forskarutbildning, säger Anna-Karin Ivert, prefekt vid Institutionen för kriminologi på Malmö universitet.

Universitetet har haft grundutbildning i kriminologi sedan 2007, och kandidatutbildningen samt masterprogrammet inrättades 2010. Forskarutbildningen beräknas kunna påbörjas hösten 2020.

– Det är jätteroligt för våra doktorander att de nu har en tydligare ämnesidentitet. Det innebär också att vi i större utsträckning kan attrahera doktorander och medarbetare från andra universitet, både nationellt och internationellt, säger Anna-Karin Ivert.

Text: Hanna Svederborn

Mer information

Kriminologi blir det 17:e forskarutbildningsämnet på Malmö universitet. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. För att bli antagen krävs det att du har grundläggande behörighet för forskarutbildning. Det kan också krävas en särskild behörighet som gäller för respektive forskarutbildningsämne.