Idag kommer Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, till Malmö universitet för att delta i ett seminarium om skolans kompetensförsörjning. Under dagen träffar Matilda Ernkrans också personal och lärarstudenter vid Tågarpskolan i Burlöv.

– Vi välkomnar Matilda Ernkrans till Malmö och Sveriges yngsta universitet. Här finns en av Sveriges största lärarutbildningar och vi har ett oerhört viktigt samhällsuppdrag att förse skolor med kunniga och kompetenta lärare, säger rektor Kerstin Tham.

Utmaningar och möjligheter

Under våren 2019 deltar Matilda Ernkrans i seminarier vid Malmö universitet, Chalmers tekniska högskola och Umeå universitet för att tillsammans med berörda samhällsaktörer diskutera utmaningar och möjligheter kopplat till kompetensförsörjning. Vid besöket i Malmö diskuteras skolans kompetensförsörjning.

– För att lyckas med en framåtsyftande kompetensförsörjning inom skolan, näringslivet och vården krävs att flera samhällsaktörer samverkar för att hitta framgångsrika och långsiktigt hållbara lösningar, säger Matilda Ernkrans.

Kerstin Tham menar att för att hitta framgångsrika och långsiktigt hållbara lösningar ska man inte underskatta vikten av regional samverkan och att lärare i skolan kan återvända till lärosätena för vidareutbildning:

– Jag hoppas och tror att professionsprogrammet för lärare kommer upp i diskussionerna liksom vikten av praktiknära forskning. 

Presentationer och panelsamtal livesänds

När Matilda Ernkrans besöker Malmö universitet diskuteras utmaningar och möjligheter för skolans kompetensförsörjning. Under förmiddagen, kl. 10-12, hålls presentationer och panelsamtal som går att se på distans.

Följ samtalen