Högre omsättning än någonsin, flera nya masterutbildningar och rekordstora forskningsbidrag. Årsredovisningen visar att lärosätet nu har växt i sin nya ”universitetskostym”.

Årsredovisningen för 2019, som nu är färdigställd, visar att lärosätet växer och utvecklas inom nästan alla verksamhetsområden – som utbildning, forskarutbildning och forskning.
– Medarbetarna har gjort ett fantastiskt arbete under de gångna åren. Nu har vi skapat oss en väldigt bra utgångspunkt för att ta nästa steg i universitetets utveckling, säger Kerstin Tham, rektor.

Stärkt forskning

Den tydligaste förändringen har, som väntat med tanke på omvandlingen till universitet, skett inom lärosätets forskarutbildning och forskning. Här når de totala intäkterna för första gången över sträcket för 400 miljoner kronor – vilket bland annat beror på att de externa forskningsintäkterna ökade med knappt 10 miljoner jämfört med föregående år. Lärosätet har därmed tagit ett steg mot målet att hälften av forskningen ska vara externfinansierad, från 40 procent, 2018, till 42 procent, 2019. Samtidigt publicerade forskarna vid universitetet fler artiklar i fjol än någonsin tidigare.

”Bäst i landet”

Andra positiva tecken är att lärosätet nu har fler doktorander och disputerade lärare, anställer ökad andel kvinnliga professorer samt fler medarbetare med meriteringsanställningar. Dessutom är universitetet sannolikt ”bäst i landet” när det gäller andel öppen forskningsdata (Open access) – 59 procent (2019) för Malmö universitet jämfört rikssnittet på 31 procent (2018).
– Det visar tydligt att vi att har genomfört en rejäl förflyttning och tagit flera steg i vår strävan för att nå våra övergripande mål och inom de utvecklingsområden som vi formulerat i Strategi 2022, säger Kerstin Tham.

Nya utbildningar

När det gäller utbildning så ökar antalet helårsstudenter både generellt och på avancerad nivå. Därutöver har det även startats en polisutbildning och sju nya masterutbildningar samt påbörjats ett arbete med framtidens utbildningsutbud.
Totalt omsatte Malmö universitet under fjolåret drygt 1,6 miljarder kronor.

Text: Per M Eriksson