När Malmö universitet för första gången står värd för konferensen STEW står smarta maskiner och samarbete kring mjukvaruutveckling i fokus.

STEW (Software Technology Exchange Workshop) arrangeras av Swedsoft, en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Syftet med den årliga konferensen STEW är att uppmuntra till möten och samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Den 17-18 oktober samlas ett åttiotal representanter för de olika delarna på Malmö universitet för att diskutera aktuell forskning och årets båda teman:

Självständiga datorer

Första dagen är temat artificiell intelligens och (AI) och machine learning (ML), som handlar om att få datorer att agera utan att de blivit programmerade för en viss sak.
Den andra dagen handlar om hur man kan utöka samarbetet inom open source mjukvaruutveckling. Enkelt uttryckt datorprogram med öppen källkod som är öppen för alla.
Årets konferens organiseras av Annabella Loconsole, universitetslektor i datavetenskap vid Malmö universitet och en grupp bestående av representanter från ett flertal företag och organisationer som är medlemmar i Swedsoft. Helena Holmström Olsson, biträdande professor i datavetenskap, håller konferensens avslutande presentation.

Rätt teknik för rätt sak

— Den kommer att handla om att använda rätt teknik för rätt sak. Mjukvaruutveckling har blivit så mycket mer komplext och utmanande – och med uppkopplade produkter öppnas en mängd nya möjligheter för värdeskapande. I takt med att teknologier som exempelvis Artificial Intelligence (AI) och Machine Learning (ML) blir allt vanligare som en del i de system som utvecklas så krävs medvetna strategier och val av tekniker för att välja det sätt som lämpar sig bäst vid olika tillfällen, säger Helena Holmström Olsson.
—Företagen blir allt mer intresserade av AI och ML och vi har mycket forskning inom dessa områden. Där är STEW en intressant mötesplats och ett bra tillfälle för oss att visa upp vår forskning.

Software Technology Exchange Workshop, STEW, 2018

 Text: Magnus Jando