Tandvårdshögskolan i Malmö upprättar en Lex Maria-anmälan efter att två patienter på felaktiga grunder fick återbud inför akut tandvårdsbehandling.

I juni i bokades två akuta patienter in för behandling vid Tandvårdshögskolan efterföljande dag. Patienterna befanns vid bokningen friska från förkylningssymptom och kunde därför bokas in för behandling. De hade besvär från tänder som motiverade att de skulle få akutbehandling.

Den aktuella behandlingsdagen gjordes bedömningen att det inte kunde uteslutas att patienterna bar på Covid19-smitta och därför lämnades återbud till patienterna. Detta trots att de inte hade några förkylningssymptom eller annan misstanke om Covid19. Patienterna borde alltså fått behandling enligt de riktlinjer som gäller på Tandvårdshögskolan.

­– Händelsen kom till universitetstandvårdens lednings kännedom samma dag. Båda patienterna kallades då in för behandling och andra patientjournaler har nu gåtts igenom för att säkerställa att andra avvisade patienter blivit omhändertagna, säger Claes Virdeborn, tandvårdschef vid universitetstandvården.

En Lex Maria-anmälan om händelsen har nu också upprättats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. För att säkerställa att liknade incidenter inte händer igen har Tandvårdshögskolan dessutom ytterligare förtydligat de regler och rutiner som styr omhändertagandet av jourpatienter. 

Text: Jessica Bloem