Under två decennier har Malmö stad bidragit till att stärka migrations- och integrationsforskningen vid Malmö universitet genom en generös årlig gåva. Var tionde år utvärderas gåvan och nu har Malmö stad beslutat att fortsätta minst tio år till.

Den årliga gåvan, som staden gett till lärosätet sedan start, finansierar doktorander, forskarassistenter, och mest känt: en årlig gästprofessur. Pieter Bevelander, föreståndare för MIM, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, konstaterar att MIM under årens gång etablerat sig som ett av de viktigaste forskningsinstituten inom migrationsområdet i Skandinavien och ett av de större instituten i Europa.

– Donationen har varit mycket viktigt för att bygga upp MIM som det internationellt erkända forskningscentrum det är idag. De första tio åren handlade det om att bygga upp forskningen vid lärosätet. Då kom gästprofessorerna för att förstärka oss. Men de senaste tio åren har de kommit för att det är intressant att vara här. Donationen har utan tvivel höjt kvaliteten på migrationsforskningen, säger Pieter Bevelander.

Internationellt känt

Malmö stads egen utvärdering visar att donationen har ett värde genom att den kopplar samman Malmö stad och Malmö universitet samt sätter Malmö på kartan, både nationellt och internationellt.

– När jag är utomlands på konferenser frågar man ofta mig vem som är gästprofessor nu för tiden. Många hör av sig och vill komma hit och det är meriterande att ha innehaft gästprofessuren. Vi rekryterar från olika discipliner – från antropologi till ekonomi, även om sociologi dominerar, säger Pieter Bevelander.

Samtidigt växer även kunskapen om Malmö då staden ofta är studieobjekt. Ett exempel på forskning där Malmö står i fokus är Christina Hansens uppmärksammade och prisbelönta avhandling ”Solidarity in Diversity: Activism as a Pathway of Migrant Emplacement in Malmö” från 2019 om Möllans politiska aktivism.

Namnet ändras

När kommunfullmäktige nu skulle ta beslut var det politiska stödet brett för att förnya donationen – på ett villkor. Namnet, ”till minne av Willy Brandt”, måste enligt beslutet ändras. Willy Brandt var en tysk socialdemokratisk politiker, Västtysklands förbundskansler 1969–1974, som tilldelades Nobels fredspris 1971 för sitt arbete med att förbättra relationerna med Östeuropa.

Vad det nya namnet blir är ännu inte beslutat. Klart är att det nya namnet ska ha en tydlig koppling till Malmö.

Text: Ellen Albertsdottir