Nu har EU-kommissionen meddelat att DigIT Hub Sweden utses till en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH). Hubben är en del av ett europeiskt nätverk av digitala innovationshubbar där kompetens och resurser kopplas ihop, och Malmö universitet ingår som samarbetspartner.

Företag, organisationer och medborgare behöver kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att Europa ska förbli konkurrenskraftigt globalt. I EU:s ambitiösa digitaliseringsplaner spelar regionerna nu en huvudroll genom att vara värdar för hubbar, som samlar kompetens och resurser för digitalisering. Sydsvenska DigIT Hub Sweden blir av fyra EU-finansierade hubbar som placeras i Sverige, med tematiskt fokus på omställningen mot smart industri och smarta städer genom Internet of Things, där kopplingen till både digitalisering och hållbarhet är central.

Som partner i DigIT Hub Sweden kommer Malmö universitet bidra med kunskap och forskning för att stödja den digitala omställningen av små- och medelstora företag samt offentlig sektor i södra Sverige.

– Vi är stolta och glada över att Malmö universitet nu ingår i en europeisk innovationshub. Vi ser fram emot att lyfta det befintliga samarbetet inom DigIT Hub kring digital innovation till en europeisk nivå och genom denna samverkan stärka både vår forskning och utbildning, säger Paul Davidsson, professor i datavetenskap vid Malmö universitet.

Ett center för digitalisering
Som utsedd EDIH kommer DigIT Hub Sweden att fungera som ett center för digitalisering, dit organisationer kan vända sig för att få tillgång till kunskap, testmiljöer, rådgivning eller finansiering. Målsättningen är att använda digitalisering som en motor för att utveckla bättre arbetsmetoder, produkter eller tjänster, och möta behov hos kunder, medarbetare och medborgare som blivit alltmer digitala. Malmö universitet kommer exempelvis bidra med expertis inom AI, Internet of Things, simulering och cyber-säkerhet, både i konkreta digitaliserings- och innovationsprocesser och i utbildningsinsatser.

Hubben förväntas vara fullt operativ under hösten 2022, men redan nu kan man som organisation ansöka om att få hjälp med sin digitalisering.

Mer om Europeiska Digitala Innovationshubbar

De Europeiska Digitala Innovationshubbarna (EDIH) är en del av EU programmet ”Digital” inom Europeiska unionens kommande långtidsbudget 2021–2027. Digital är ett nytt program med målet att företag, medborgare och offentliga organisationer i större utsträckning ska använda sig av digital teknik. De europeiska hubbarna ska stärka den digitala kompetensen för sina regioners små- och medelstora företag och offentlig sektor, men också dela erfarenheter och kompetenser med övriga hubbar på nationell och europeisk nivå. Målsättningen är att varje medlemsstat ska ha minst en EDIH vid programstarten 2021/2022.

Vad som erbjuds:

  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Tillgång till testmiljöer
  • Nätverk av experter, tjänster, leverantörer
  • Stöd till finansiering

Organisationerna som driver DigIT Hub Sweden:

DigIT Hub Sweden koordineras av Mobile Heights, och leds tillsammans med Blue Science Park, Campus Ljungby, Epic Innovation & Technology Center, Helsingborgs stad, IUC Syd, Linnéuniversitetet, Lunds kommun, Lunds universitet – LTH, Malmö stad, Malmö universitet, Media Evolution, Nolato, QCM, RISE Research Institutes of Sweden, Scanfil, Sigma Connectivity, Techtank, VATI of Sweden, VEAB Växjö Energi, Växjö kommun, Växjö Linnaeus Science Park och Wexnet. Ytterligare stödpartners inkluderar Ideon Science Park, Invest in Skåne och Almi. Initiativet medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt Region Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg.