Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger inte Malmö universitet rätt att utfärda den nya treåriga tandhygienistexamen. Det innebär att programmet inte kan starta till höstterminen. En avgörande punkt för UKÄ:s beslut är bristen på disputerade tandhygienister.

–  Frågan har lyfts i fakultetens kompetensförsörjningsplan under flera år, och vi annonserade senast 2018 efter disputerade lärare utan framgång. Vi måste nu sätta oss och genomföra en förnyad omvärldsanalys för att kunna påbörja ett nytt rekryteringsarbete, men också se hur vi kan stärka kompetensen i den befintliga lärarstaben, säger Gunilla Klingberg, dekan vid odontologiska fakulteten vid Malmö universitet.

Odontologiska fakulteten (OD) i Malmö har under lång tid examinerat tandhygienister i det tvååriga programmet som 2014 fick omdömet hög kvalitet vid UKÄ:s utvärdering. Flera tandhygienister från andra lärosäten har också disputerat vid Odontologiska fakulteten.

Närhet till forskningsmiljö viktigt

När regeringen beslutade att tandhygienistutbildningen ska vara treårig behövde alla lärosäten med tandhygienistutbildning ansöka om tillstånd att utfärda den nya examen. Den nya utbildningen innebär bland annat ökade krav på ämnesfördjupning och att graden av självständighet betonas. Därmed ska studenten få bättre förutsättningar att söka sig vidare till utbildning på forskarnivå eller forskning.

–  Närhet till forskningsmiljö och forskarutbildning är viktigt för att säkerställa forskningsanknytning i utbildningen. Vi planerar att under året rikta doktorandtjänster till tandhygienister, säger Gunilla Klingberg.

 I avslaget pekar UKÄ:s bedömargrupp bland annat på oklarheter i beskrivningen av hur vissa examensmål ska uppnås. Man tycker också att utvecklingen av tandhygienistens självständiga förmåga är oklart beskriven i ansökan för den planerade utbildningen. Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är enligt UKÄ inte heller tillräcklig på tandhygienistprogrammet.

Gunilla Klingberg beklagar UKÄ:s beslut och säger att fakulteten i många år strävat efter att försöka integrera de tre tandvårdsutbildningarna till tandhygienist, tandtekniker och tandläkare så mycket som möjligt.

–  Det skapar förståelse och kunskap för de olika professionernas arbete även i klinisk praxis efter examen.

Ny ansökan vid nästa tillfälle

Fakulteten ska nu titta närmare på motiveringen till UKÄs beslut med målet att söka examenstillstånd vid nästa tillfälle som ges.

– Vi menar att utbildningen är viktig för att säkerställa patienternas behov av såväl vård som hälsofrämjande insatser, och det vore olyckligt ur ett regionalt perspektiv om Malmö universitet inte kan vara med och utbilda för de behov som finns i södra Sverige, säger Gunilla Klingberg.

Beskedet påverkar inte studenterna som idag läser på den nuvarande tvååriga utbildningen som kommer att ta sin examen som planerat i juni 2019 respektive 2020.

–  Ingen personal som är knuten till utbildningen påverkas i nuläget. Nu återstår ett arbete för fakulteten och utbildningens lärarlag för att stärka utbildningens förutsättningar, säger Gunilla Klingberg.

Text: Magnus Jando