Malmö universitet är fortsatt ett Riksidrottsuniversitet i samarbete med högskolan i Halmstad i ytterligare fyra år. Det meddelade Riksidrottsförbundet tidigare i veckan.

– Det är glädjande att vi får fortsätta och betyder att studenter på Malmö universitet kommer att ges mycket goda förutsättningar att kunna kombinera elitidrott och studier på lärosätet, säger Torun Mattsson, prefekt på institutionen för idrottsvetenskap och projektledare för Riksidrottsuniversitet vid Malmö universitet.

Det var hösten 2018 som Malmö universitet blev riksidrottsuniversitet (RIU) tillsammans med högskolan i Halmstad. Att vara ett riksidrottsuniversitet och ett så kallat elitidrottsvänligt lärosäte  gör att elitidrottare kan satsa på dubbla karriärer – sin idrott och en framtida civil karriär. Genom anpassade studier och starkt stöd för både idrottsutveckling och studier kan i dag fler än 700 elitidrottare i Sverige satsa på dubbla karriärer inom RIU och EVL.

– Att Malmö universitet har status som Riksidrottsuniversitet är ett viktigt erkännande både för vår idrottsvetenskapliga forsknings- och utbildningsmiljö och för att vi tar hand om studenter som bedriver elitidrott parallellt med sina studier. Vi vill att de unga som verkligen vill satsa på sin idrott ska ha möjligt att förverkliga sina mål – men vi vill också att de ska ha en bra utbildning när elitsatsningen är över, säger Johan Norberg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet.

Torun Mattsson betonar att utnämningen är ett resultat av den kompetens inom utbildning, forskning och samverkan i idrottsvetenskap som finns på Malmö universitet.

– Jag vill särskilt lyfta fram den fina elitidrottsmiljö som finns inom Malmö idrottsakademi där RIU-studenter kan få stöd av kompetenspersoner inom bland annat idrottspsykologi, idrottsnutrition eller idrottsfysiologi. Våra DK-koordinatorer Sverker Fryklund och Peter Martinsson gör ett fantastiskt arbete och ger stöd till studenterna för att lyckas kombinera studier och elitidrott.

Text: Jessica Bloem

Läs mer om Riksidrottsuniversitet