Malmö universitet blir partner i AI Innovation of Sweden, ett nationellt centrum för forskning och innovation kring Artificiell intelligens.

AI Innovation of Sweden är en statlig satsning som ska stärka svensk konkurrenskraft på området och öka takten av tillämpad AI i Sverige. Det finansieras av Vinnova och har nästan 70 partners från industri och offentlig sektor, forskningsinstitutioner och den akademiska världen.

–  Det är roligt att vår kompetens inom området uppmärksammas. Förhoppningsvis kan vi göra skillnad och bidra till innovativa tillämpningar av AI, säger Paul Davidsson, professor i datavetenskap vid Malmö universitet

Tvåårigt projekt

I ett tvåårigt projekt blir Malmö universitet nu partner i etableringen av en sydsvensk nod av AI Innovation of Sweden. Geografiskt omfattar den Skåne- och Blekingeregionerna. Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, satsar 3,5 miljoner av totalt 11 under två år. Andra partners i den södra noden är bland annat Lund universitet, Region Skåne samt stora teknikföretag som Axis och Sony Mobile. Projektledare är Mobile Heights, en klusterorganisation för digital innovation med fler än 100 medlemmar inom näringsliv, akademi och samhälle, däribland Malmö universitet.

–   Att gå med i AI Innovation of Sweden innebär framförallt möjlighet att ytterligare stärka vår samverkan med övriga samhället. Vi hoppas kunna hitta intressenter och partners med vilka vi kan definiera samarbetsprojekt som vi kan söka medel till, säger Paul Davidsson.

Inga gränser

Samarbetet kommer främst att involvera forskare vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik och forskningscentrumet IoTaP. Några grupper har ännu inte etablerats, men Paul Davidsson lyfter särskilt fram Malmö universitets forskning inom maskininlärning: att kunna dra generella slutsatser utifrån stora mängder data.

–   Men det finns egentligen inga gränser. Det finns till exempel många tillämpningsområden för AI, inte minst inom vård och hälsa, säger Paul Davidsson.

Text: Magnus Jando