Anna Lindh Academy vill få fler ledare att verka för mänskliga rättigheter och demokrati. Allt i Anna Lindhs anda. Nu blir ledarskapsutbildningen en del av Malmö universitet.

– Jag är stolt och glad över att vi nu tar över hela ansvaret för Anna Lindh Academy då utbildningen stämmer mycket väl överens med universitets värdegrund och vision om ett mer hållbart och jämlikt samhälle, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Anna Lindh Academy är Sveriges första ledarskapsutbildning i mänskliga rättigheter och demokrati. Här har ett hundratal chefer och ledare från privata, offentliga och idéburna verksamheter utbildats i värdebaserat ledarskap sedan 2014.

Några exempel på organisationer vars anställda gått utbildningen är Stora Enso, Volvo, Swedbank, Skanska, Svenska Filminstitutet, Röda Korset, Läkare utan gränser och Försvarsmakten. Just att deltagarna kommer från så olika branscher har i utvärderingar lyfts fram som utbildningens styrka.

– Det är en stor glädje för mig och styrelsen att idag överlämna utbildningskonceptet till Malmö universitet. Behovet av att utveckla ledarskap kring mänskliga rättigheter och demokrati har ökat dramatiskt och universitetet har de bästa förutsättningarna för att vidareutveckla konceptet. Jag vill i detta sammanhang också tacka Malmö stad och Region Skåne som bidragit till framgången med Anna Lindh Academy, säger Carina Brorman, styrelseordförande i stiftelsen Anna Lindh Academy.

Covid-19 kräver nytt ledarskap

Utbildningen, som idag är berättigad till 15 högskolepoäng, har från start gjorts i samarbete med Malmö universitet och tagit sin utgångspunkt i vetenskapliga teorier och forskning vid lärosätet.

– Anna Lindh Academy bidrar till att stärka universitetets samhällsengagerade profil, och de värden programmet förmedlar är mer aktuella än någonsin. Den kritiska situation vi befinner oss i globalt vad gäller såväl pandemi som politisk polarisering ger oss all anledning att på allvar fundera över förhållandet mellan ledarskap och mänskliga rättigheter. Här vill vi fortsätta i Anna Lindhs anda och vidareutveckla utbildningskonceptet framåt, säger Rebecka Lettevall, dekan vid Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö universitet.

Text: Ellen Albertsdottir

Anna Lindh Academy vid Malmö universitet