Det var högtidligt och festligt på Malmö universitets akademiska årshögtid 2019 då tre hedersdoktorer och sexton doktorer promoverades. De två välorkestrerade timmarna på Slagthuset i Malmö bjöd dessutom på nio professorsinstallationer, musik och en akrobatföreställning. Efter ceremonin följde mingel, festligheter och utdelning av utmärkelser.

Högtiden på Slagthuset i Malmö inleddes traditionsenligt med en procession. Därefter gav kvällens två konferencierer Susanna Hedenborg, professor i Idrottsvetenskap vid Fakulteten för lärande och samhälle, och Anders Kottorp, dekan på Fakulteten för hälsa och samhälle, ordet till rektor Kerstin Tham. Rektorn välkomnade medverkande och gäster med ett tal som berörde forskningens viktiga roll i samhället, både lokalt och globalt.

– När horisonten mot framtiden ännu är otydlig spelar universitet världen över en betydande roll när det gäller att skapa och sprida kunskap till alla delar av samhället för att möta globala utmaningar. Som universitet behöver vi också anpassa oss för att möta framtida globala utmaningar som är av ännu mer komplex karaktär än idag.

Tham presenterade sedan de akademiker som promoverades. Samtidigt som hon belyste doktorers, professorers, hedersdoktorer och en jubeldoktors meriter lyfte rektorn fram de värderingar på vilka Malmö universitet etablerades: Öppenhet och kritiskt tänkande. I linje med lärosätets värderingar är en doktorsring och insignier tillverkade av ett material – fredsmetallen Humanium – framtaget av nersmälta vapen.

– Vi visar härigenom att vi vill bidra till ett fredligt och inkluderande samhälle. Ringarna och insignierna har ett starkt symboliskt värde som värnar om mänskliga rättigheter, helt i linje med våra akademiska värden, sa Kerstin Tham.

Musik till högtidens tema
Kvällens teatraliska tema var ”luft”. Malmö akademiska kör presenterade verket ”Stars” ackompanjerade av orkestern som för musikstycket spelade glasharmonika. Cirkus Saga framförde en akrobatisk föreställning hängande i vita segel fästa i taket. I den samtida cirkusens värld är utgångspunkten att ”allt är möjligt”. Även forskningen och utbildningen på Malmö universitet ska vara nyskapande och gränsöverskridande. Konferenciern beskrev att kultur har en viktig roll vid lärosätet och bidrar till kritiskt tänkande, nya perspektiv och innovativa frågeställningar.

Gästande musikbesök
Malmö akademiska kör och orkester stod för årets musikinslag under ledning av director musices Daniel Hansson. Gästande musikinslag vid årshögtiden utgjordes av folkmusikartisterna Hazelius och Hedin. Tillsammans med Malmö akademiska kör och orkester framförde de ett musikstycke vid namn Främmande.

Promovering och installation
Efter rektors välkomsttal promoverades tre hedersdoktorer och sexton nya doktorer. Dessutom kreerades en jubeldoktor, lärosätets förste rektor Per-Olof Glantz. De nya doktorerna tog emot antingen hatt eller krans beroende på fakultetstillhörighet, ringar av önskad design och diplom av respektive fakultets promotor. Vid ceremonin installerades även nio professorer.

Belönades för framstående insatser
De tre hedersdoktorerna som promoverades var Elisabet Nihlfors och Göran Levin (Fakulteten för lärande och samhälle) och Sara Ahmed (Fakulteten för kultur och samhälle). Hedersdoktorerna har var och en visat prov på framstående insatser inom något av fakultetens verksamhetsområden, och du kan läsa mer om dem här.

The Stefan Bengtsson Research Leader Award
Utmärkelsen för särskilt framstående forskning delades ut för fjärde året. Rektorsråd Bo Petersson delade ut pris till Carl Magnus Olsson från Fakulteten för teknik och samhälle, med motiveringen att Carl Magnus sedan IoTaP-projektets början har ”visat stort intresse och förmåga att såväl bygga forskningsmiljöer i relation till detta och verka för lärosätets övergripande intressen".

Årets bästa avhandlingar
Tidigare på dagen, innan promotionsceremonin, hölls en rektorslunch för alla alumner med forskarexamen från Malmö universitet. Vid denna lunch presenterade de två pristagarna av Årets avhandlingar 2018-2019 sina avhandlingar: Martin Grander forskar om den svenska allmännyttiga bostadssektorn. Den andra pristagaren, Aleksandar Milosavljevic, undersöker i sin avhandling hur allmäntandvården bedömer och behandlar patienter med tandlossningssjukdomar (parodontit).

Resestipendier
Stiftelsen för främjandet av Malmö universitets utveckling delade i anslutning till årshögtiden ut resestipendier på 50.000 kronor vardera till två doktorander. Stipendiet instiftades 2016 och delades i år ut av Reidar Peters. Stipendiater var Camilla Safrankova på Fakulteten för lärande och samhälle och Annica Rosvall på Fakulteten för hälsa och samhälle.

Odontologisk forskning
Årets mottagare av Eklund Foundations Stipendium blev Marie Nordström. Marie mottog stipendiet för sitt projekt Origins of Salutogenesis among Healthy Young Adults at a Low Socioeconomic Status in Skåne. Prisutdelare var stiftelsens ordförande Joel Eklund.