BID Sofielund tillsammans med polisen i Malmö, företrädare för Malmö stad och forskare från Malmö universitet är vinnare i European Crime Prevention Award (ECPA). Arbetet prisas för breda brottsförebyggande insatser i området Södra Sofielund/Seved och har lett till ökad säkerhet i området.

Temat för årets tävling är ”Förebyggande narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet”
De forskare från Malmö universitet som varit inblandade är kriminologerna Anna-Karin Ivert och Karl Kronkvist.

—Väldigt roligt att denna breda samverkan mellan privata och offentliga aktörer nu får ett europeiskt pris och erkännande, säger Anna-Karin Ivert.

I konkurrens med 14 andra

ECPA-priset delades ut i Helsingfors 12 december och i tuff konkurrens med 14 andra bidrag från övriga Europa.

Under många år har det pågått en mängd insatser för att öka tryggheten i södra Sofielund och ta itu med den öppna narkotikahandeln. Parallellt med kameraövervakning har den polisiära närvaron ökat, biltrafiken minskat, punktinsatser mot kriminella satts in, belysning och städning förbättrats, planteringar och kulturella aktiviteter ökat mm.

Forskarna Anna-Karin Ivert och Karl Kronkvist har fått möjlighet att utvärdera de insatser som gjorts vilket resulterat i tre olika forskningsrapporter.
—Tillsammans med fastighetsägare BID Sofielund, polisen i Malmö och företrädare för Malmö stad har vi samarbetat i allt från att formulera forskningsfrågor, söka pengar, få tag på intervjupersoner m.m.
—Detta långsiktiga projekt visar hur samarbete på djupet kan etableras mellan olika samhällsaktörer och där forskning kan bidra till utveckling, säger Anna-Karin Ivert.

Text: Helena Smitt

Juryns motivering till priset

"Omfattande arbete i Sofielund har vänt en negativ trend i området, som har haft stora problem med både allvarlig brottslighet, framför allt narkotikahandel och mindre brottslighet som graffiti och vandalism, vilket skapat en betydande känsla av otrygghet. De svåra problemen har lösts genom att stärka den kollektiva förmågan hos de som bor och arbetar i området. Ett brett spektrum av ansträngningar har genomförts av det civila samhället, företag och offentliga organisationer, såsom kommunen och polisen, till exempel i form av säkerhetskameror och insatser för att öka den sociala sammanhållningen. Forskare har följt och utvärderat arbetet. Ett starkt och kraftfullt lokalt nätverk, där alla parter som bidragit på olika sätt, har lagt grunden för framgång. Insatserna har lett till ökad stabilitet i området och tecken på en minskning av nyrekryteringar till brottslighet och narkotikamissbruk, bland annat för ungdomar i riskzonen."