Professor Mats Edenius föreslås bli ny prorektor vid Malmö universitet. Förutom en bakgrund inom näringslivet har han bland annat varit chef för ett forskningscentrum, prefekt vid institutionen Informatik och media samt dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

– Jag har varit i många år vid ett universitet med anor sedan 1477 och gamla invanda strukturer och arbetssätt. Det skulle därför vara stimulerande att få komma till ett ungt universitet som fortfarande är i vardande och en region som befinner sig i snabb och spännande förändring, säger han.  

Beslut i ärendet om en ny prorektor fattas på universitetsstyrelsens möte den 10 juni. Tanken är att Mats Edenius därefter ska tillträda på posten den 1 september.  

– Jag är glad över att vi nu kan föreslå Mats Edenius som nästa prorektor vid Malmö universitet. Han är en mycket välmeriterad forskare och lärare med lång erfarenhet av akademiskt ledarskap på olika nivåer, säger rektor Kerstin Tham.

Edenius disputerade i företagsekonomi vid Stockholms universitet i mitten av 90-talet med avhandlingen: E-post – ett modernt dilemma. Han blev docent i samma ämne några år senare vid Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2009 är han professor i informationssystem vid Uppsala universitet samt, sedan i fjol, gästprofessor vid Institutionen för informatik vid Ekonomihögskolan i Lund.

Mats Edenius har även nyligen haft ett uppdrag vid Malmö universitet – då i rollen som ledarskapskonsult för att vara med och utveckla ett inkluderande akademiskt ledarskap vid lärosätet. Samtliga dekaner och prefekter deltog i detta utvecklingsarbete. 

– Min upplevelse av dessa möten är att Malmö universitet är ett dynamiskt lärosäte i sin samtid med en nybyggaranda och ett stort engagemang bland medarbetare och studenter, säger han. 

Läs mer om Mats Edenius

Text: Per M Eriksson