Tandfyllningar som inte håller är kostsamma för både samhälle och patient. En ny studie visar att personalens egen bedömning av klinikens kvalitet kan förutsäga om tandfyllningar går sönder inom tre år.

Upp till var femte tandfyllning går sönder inom en femårsperiod.

– Tandfyllningar som byts ut är pengar för samhället och patienter, men också smärta, säger Hanne Berthelsen, docent i ledarskap och organisation vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet och knuten till CTA, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering.

Enkel och billig åtgärd

Forskningen visar att bedömningen av vårdkvalitet från personalgruppen som helhet, eller tandsköterskor, kan förutsäga risken för utbyte av tandfyllningar på grund av en kariesdiagnos inom tre år. Hänsyn har tagits till faktorer som kan påverka, som patientens ålder, kön, inkomst och födelseland.

– Våra resultat tyder på att personalens bedömning av kvalitet, vilket är en enkel och billig åtgärd, kan användas för att underlätta kvalitetsarbetet, säger Hanne Berthelsen.

Det är en lovande indikator, menar hon:

– Det är intressant att personalens bedömning kan fångas med få frågor i medarbetarenkäter och sedan användas i kvalitetsarbetet.

Hanne Berthelsen betonar att forskargruppen inte studerat enstaka vårdgivares kvalitet, utan undersökt det hela utifrån ett organisatoriskt perspektiv:

– Medarbetare försöker göra så gott de kan. De mår också bättre på jobbet när de känner att de gör ett bra jobb.

Kopplar arbetsmiljö till kvalitet

Inom tandvården läggs stora resurser på forskning om material och teknik. Arbetsmiljön lyfts mer sällan. Men när arbetsmiljön kopplas till kvalitet blir det enklare att införa förändringar, menar Hanne Berthelsen:

– I vårdorganisationer är kvalitetsutveckling en viktig del av arbetet. Så om man pratar om kvalitet kommer man in i vårdorganisationers logik på ett helt annat sätt än om man pratar om sjukskrivningar.

Nästa steg för forskargruppen är att undersöka hur tillitsbyggande relationer och förtroende påverkar kvaliteten på tandvårdsklinikerna.

Text: Ellen Albertsdottir

Fakta: Så här gjordes studien

Studien har genomförts inom forskningsprojektet Den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns betydelse för tandvårdskvalitet. 

Under 2014-2015 skickade forskargruppen ut enkäter till personal vid Folktandvårdens kliniker från fyra län i Sverige. Forskarna har också fått ut underlag om tandfyllningar som gjorts på samma kliniker vid samma period som personalen fyllde i enkäten. 

Patienternas fyllningar har följts upp fram till 2019 i Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa). Detta är samkört med registerdata från SCB kring patienters inkomst, kön, ålder och födelseland. 

Även docent Katharina Wretlind, Folktandvården i Västra Götalandsregionen, professor Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och dr. Mikaela Owen, Asia Pacific Centre for Work Health and Safety, University of South Australia, har ingått i studien som finansierats av Forte.