Marité Cárdenas, professor vid Biofilms Research Center for Biointerfaces, utvecklar en ny process för tillverkning av näringsriktig vegansk ost. Nu får projektet två miljoner kronor av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.

Projektet är ett av nio som får dela på sammanlagt 25 miljoner kronor från Mats Paulssons stiftelser för ändamål som främjar forskning inom medicin och andra livsvetenskaper (Life Science) med målet att gynna hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande i Skåne län.

– Tanken bakom både Mats Paulssonstiftelserna och Medicon Village är att bidra till nya projekt kring viktig forskning och innovation som gynnar människors möjligheter till ett bättre liv. Årets donationer är en del i att uppfylla det målet, säger Göran Grosskopf, ordförande i "Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande", i ett pressmeddelande

Om projektet Hållbar produktion av rekombinanta proteiner för vegansk osttillverkning: Hållbar matproduktion är en del av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Speciellt ingår utveckling av lämpliga alternativ till mjölkbaserad mat. Alternativ till mjölk, grädde och yoghurt finns på marknaden, men för ost är situationen annorlunda.

De få produkter som finns har inte samma egenskaper som en vanlig ost, vad gäller t ex struktur och smältbarhet, vilket beror på tillverkningssättet där proteinet kasein från djurmjölk används.

Projektet ska utveckla ett liknande protein med hjälp av mikroorganismer. Det kommer möjliggöra produktion av växtbaserad ost på ett hållbart sätt, samtidigt som det tillåter den traditionella ostproduktionskedjan att leva kvar.

Läs en längre intervju med Marité Cárdenas 

.