Malmö universitet satsar upp till sju miljoner kronor på att stimulera forskning som anknyter till den pågående coronapandemin.

– Vi vill bidra med forskningsbaserad kunskap som behövs för att hantera konsekvenserna av pandemin men även för att bättre kunna ta vara på digitaliseringens möjligheter och bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger rektor Kerstin Tham.

Redan nu har en rad forskningsinitiativ i coronakrisens spår startat vid universitetet. Den nya breda satsningen gör det möjligt för fler forskare som vill bidra inom områdena medicin och hälsa men också samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, humaniora, teknik- och naturvetenskap.  

– Det är många olika samhällsrelevanta frågeställningar som relaterar till den pågående coronapandemin och vi välkomnar därför initiativ till forskning som täcker in flera olika perspektiv, säger Kerstin Tham och nämner exempel på behov av kunskap som kan utveckla äldreomsorgen, forskning om biomarkörer, social innovation och entreprenörskap, digitalisering och lärande men också om de sociala konsekvenserna av pandemin och våld i nära relationer.

Max tio ansökningar om vardera 700 000 kronor kan beviljas genom satsningen. Förstudier genomförs sedan under hösten 2020 för att slutredovisas i maj 2021.

– Tanken är att forskningsstudierna ska knytas an till pågående forskning som adresserar komplexa samhällsutmaningar. Vår förhoppning är att förstudierna ska kunna ligga till grund för större projekt och externa forskningsansökningar som kan bidra till en bättre beredskap inför nya kriser och också ett jämlikt och hållbart samhälle i enlighet med Malmö universitets vision, säger Kerstin Tham.

Text: Jessica Bloem