Narkotikaforskarna Björn Johnson och Torkel Richert har tilldelats Nordic Drugs Stora Pris, som delas ut av Svensk förening för Beroendemedicin och läkemedelsbolaget Nordic Drugs. Prissumman är på 50 000 kronor. ”Väldigt roligt att samhällsvetenskaplig forskning uppmärksammas av företrädare för beroendemedicin”, säger Björn Johnson.

Björn Johnson menar att priset framför allt är ett erkännande av hans och kollegan Torkel Richerts omfattande forskning om personer som behandlas med läkemedlen metadon eller buprenorfin för sina beroendeproblem, för att kunna fungera mer normalt.
—Som forskare i socialt arbete har vi bland annat intresserat oss för de patienter som säljer läkemedlen vidare på gatan eller delar med sig till vänner utanför behandlingen, säger Björn Johnson. Vi har velat ta reda på vilka patienter som är i riskgruppen, men även vilka som använder de illegala läkemedlen och hur de bättre kan fångas upp av vården.

Björn Johnson och Torkel Richert prisas för sina ”vetenskapliga arbeten som gett upphov till ny kunskap som otvivelaktigt bidragit till en positiv utveckling av underhållsbehandling i Sverige.” Så står det i motiveringen till priset.

Överdosering och narkotikadödlighet

Johnson och Richert är också kända för sin forskning om överdoser och narkotikadödlighet och de har debatterat om narkotikapolitik i Sverige. Johnson har nyligen avslutat ett projekt om Region Skånes vårdval för personer med heroinberoende. Richert är mitt uppe i ett forskningsprojekt kring den illegala drogmarknaden i Malmö och om personer som använder illegala droger.

Så ska prispengarna användas

—Vi ska bland annat göra en studieresa till Vancouver i Kanada och titta närmare på deras insatser för skadebegränsning – en av världens mest utbyggda verksamheter för aktiva droganvändare. Det handlar till exempel om heroinförskrivning, sprutbyte, hepatit C, boendeinsatser för hemlösa m.m. Vi kommer också besöka vårdinrättningar för opioidberoende, berättar Björn Johnson.

Text: Helena Smitt

Mer information