Efter ett besök på Malmö universitet planeras ett samarbete mellan astrofysikern samt NASA-forskaren Ted Gull och forskare vid Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik.

Ted Gull, som är verksam vid NASAs Goddard Space Flight Center i Maryland, USA, planerar nu ett forskningsprojekt tillsammans med Henrik Hartman.

– Vi utforskar ett märkligt fenomen som jag observerat i ett system av massiva stjärnor som heter Eta Carinae och som jag hoppas att Henrik kan hjälpa mig att förklara, säger Ted Gull.

Under sin karriär, som sträcker sig över 40 år, har Ted Gull genomfört flera forskningssamarbeten med Hartman och andra kollegor på Malmö universitet.

I det planerade forskningsprojektet, som involverar ett internationellt nätverk med runt 50 astrofysiker, används metoder inom både astrofysik och atomär spektroskopi. I projektet ska forskarna undersöka Eta Carinae med hjälp av astronomisk spektroskopi, en metod som genom att analysera hela ljusspektrumet från stjärnorna gör det möjligt att studera grundämnesuppsättningen i de väldigt avlägsna rymdobjekten.

Eta Carinae är ett välstuderat system av två massiva stjärnor som kretsar kring varandra och som är beläget i vår egen galax, Vintergatan, men på 7 300 ljusårs avstånd från jorden. Systemet förändras i snabb takt och är på väg in i sitt supernovaliknande utbrott. Eta Carinae har länge fascinerat astrofysiker och är ofta ett av de första rymdobjekten de vänder sig mot när nya teleskop lanseras.

I februari 2020 gäller det

Varje fem och ett halvt år kommer de två massiva stjärnorna i Eta Carniaes kretslopp så pass nära varandra som i avståndet mellan jorden och solen. Nästa sådant tillfälle, då stjärnorna nästan kolliderar, kommer att ske i februari 2020. När respektive massiva stjärnas vindar då kolliderar sker ett extremt kraftfullt energiutbrott som för astronomer innebär ett ovanligt tillfälle att studera en mängd olika astronomiska fenomen.

Gull, Hartman och de övriga forskarna i nätverket formulerar nu olika förslag på sina planerade observationer. Planen är att använda ett antal teleskop runt om i världen under ungefär åtta månaders tid kring passagen, som sker i mitten av februari 2020.

– Observationer  i flera våglängdsområden, till exempel synligt ljus och röntgenstrålning, är viktiga för att förstå det här objektet. Med sina snabba förändringar i densitet, temperatur och strålning är Eta Carinae i all mening ett unikt atomfysikaliskt laboratorium som gör det möjligt att studera fysiska processer som är omöjliga att rekonstruera i experiment på jorden, förklarar Henrik Hartman.

Henrik Hartman (till vänster) och Ted Gull. Foto: Daniel Harju.