En ny grundlärarutbildning där studier kombineras med arbete startar till hösten på Malmö universitet.

—På det sättet kan vi nå nya grupper som är intresserade av att arbeta i skolan, säger utbildningschef Anders Olsson på Malmö universitet. Men det är också ett nytt grepp att utveckla lärarutbildningen.

Ytterst är det ett sätt att få fler att bli lärare och ett sätt att råda bot på den akuta lärarbristen. Det bygger på ett samarbete mellan ett antal kommuner i Skåne och Malmö universitet. Som student söker man en utbildningsplats på Malmö universitet och samtidigt anger man vilken kommun man vill ha sin anställning i. Malmö,  Landskrona och Trelleborg är redan med. Anders Olsson är dock övertygad om att fler kommuner nappar framöver.
Till en början rör det sig om 40 utbildningsplatser. Hälften riktar sig till blivande F-3 lärare och hälften till blivande 4-6 lärare.

—Från Malmö stad ser vi mycket positivt på att vi nu får en pilot med arbetsintegrerad lärarutbildning. Vi har arbetat för detta i flera år och vet att intresset är stort bland både skolor och studenter, säger grundskoledirektör, Anders Malmquist.

Starkare profession 

—På Malmö universitet  är vi övertygade om att detta ger en starkare professionsförankrad lärarutbildning, säger Anders Olsson. Det är studier i växelverkan med yrket. Det finns också en arbetsintegrerad kurs under andra året som samproduceras med skolorna. Vi vet att våra studenter som går den reguljära utbildningen tycker att just kopplingen mellan teori och praktik är svår, men i den arbetsintegrerade lärarutbildningen förstärks just denna koppling.

Upplägget börjar med ett års heltidsstudier på universitet. Sedan följer fyra år med studier, då man läser på sen eftermiddag och kvällstid, och arbetar i en skola på halvtid. Studierna kommer också ges som sommarkurser i juni och augusti, där juli är ledig. Studenterna får en anställning på en skola och lön förhandlas med respektive kommun.

Nå nya målgrupper

—Utbildningen är också ett sätt att nå nya målgrupper; kanske de som yrkesväxlar och är beroende av en inkomst eller de som inte är beredda att ta studielån, säger Anders Olsson.

Den arbetsintegrerade lärarutbildningen där utbildning och arbete kombineras har rönt stort intresse. Inte bara från framtida studenter utan även från politiker. Den nya ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrantz, har exempelvis redan uttalat sig välvilligt om att kombinera studier och anställning på en skola gällande just lärarutbildning.

Flera på gång   

Högskolorna i Dalarna och Mälardalen liksom Karlstad universitet är redan igång med utbildningsvarianter där studier och arbete på skola varvas. Till hösten 2019 startar olika versioner av arbetsintegrerad lärarutbildning förutom på Malmö universitet även på högskolan i Kristianstad, högskolorna i Väst och Gävle och på Mittuniversitetet. Flera andra lärosäten med lärarutbildning är också igång med planering.

Text: Helena Smitt