En ny distansvariant av polisutbildningen startar vid Malmö universitet höstterminen 2021. ”Det är en möjlighet för studenter från hela landet att läsa polisutbildningen i Malmö på ett mer flexibelt sätt”, säger Caroline Mellgren, programansvarig.

Det ordinarie polisprogrammet i Malmö kommer att pågå parallellt med det nya distansprogrammet som startar till hösten. 48 studenter kommer att kunna erbjudas plats på den nya utbildningen.

– Studenterna behöver vara här fyra till fem veckor per termin, resten av undervisningen sker digitalt. Det blir lika många praktiska moment som i den ordinarie utbildningen men under koncentrerade perioder vilket innebär en mer flexibel lösning för de studenter som av olika skäl inte har möjlighet att flytta till Malmö permanent, säger Caroline Mellgren.

Distansutbildningen erbjuds sedan tidigare i Växjö, Borås och Umeå. I Malmö pågår nu rekrytering av en ny it-pedagog som ska vara med och bygga upp den nya utbildningen här. Samtidigt specialanpassas lokalerna för att kunna ta emot fler studenter för de praktiska övningar som sker på plats.

Vårens snabba digitala omställning för den ordinarie polisutbildningen har fört med sig många lärdomar som kan komma till nytta i det nya programmet, tror Caroline Mellgren

– Erfarenheterna vi har gjort hittills under coronapandemin innebär att vi har möjlighet att få en ännu högre kvalitet i de digitala momenten. Vi är glada att på det här sättet kunna bidra till att utbilda ännu fler poliser, säger hon.

Läs mer om hur du ansöker.

Text: Jessica Bloem