Ann Light är ny professor i interaktionsdesign på Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö universitet. Genom forskning och utbildning i design och teknik vill hon utforska hur samhället kan bli mer rättvist och hållbart.

– Jag är intresserad av hur vi kan skapa vår framtid: hur människor som möts, kan påverka och förändra, säger Ann Light.  

Ann Light har lång erfarenhet av forskning inom social förändring, med ett växande fokus på att använda sin erfarenhet till att studera social hållbarhet, kreativa praktiker och miljöfrågor i ett långsiktigt perspektiv.

– Jag är förtjust över att nu kunna vidga mitt arbete genom min nya roll och att få möjlighet att åter fokusera på design, säger hon.

I slutet av 2016 fick Ann Light en inbjudan om att bli gästprofessor på Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) och började dela sin arbetstid mellan Malmö och Brighton, som professor i design och kreativ teknik vid University of Sussex. På Malmö universitet har hon undervisat i co-design, design och social innovation, på masterprogrammet i interaktionsdesign, och hjälpt till med sommarskolan i design och hälsa. Hon har också varit med och utvecklat forskningen inom K3. När tjänsten på K3 dök upp tog hon tillfället i akt och sökte.

– Jag älskar att arbeta med alla på K3. Och jag är mycket imponerad av samarbetet mellan universitetet och Malmö stad. De tänker verkligen på varandra.

Interaktionsdesign har en stor betydelse för att skapa framtiden

Hur vi använder teknik och design på ett smart sätt för att göra företag och samhällen hållbara är avgörande för framtiden.

– Det är viktigt att framhålla social sammanhållning när det gäller både miljö och sociala frågor. Det finns en fara med vårt nuvarande sätt att tänka, som i stor utsträckning enbart möjliggör ekonomisk vinst och skapar större splittring i samhället och världen.

– Social rättvisa är enormt viktigt: vi är alla del av samhället och vi behöver känna det. Det är bara på det sättet vi bäst kan möta framtida utmaningar, säger Ann Light.

Social rättvisa i den digitala ekonomin

Hennes nuvarande forskning i England handlar om social rättvisa i den digitala ekonomin och hon deltar i ett stort forskningsprojekt på tre teman (säkerhet för alla, rättvisare företag och arbetsplatser, och algoritmisk rättvisa). Ann Light forskar om rättvisare företag och arbetsplatser.

– Jag studerar vilken effekt plattformar kan ha – på gott och ont. Hur artificiell intelligens och automatisering har börjat ta över människors arbeten och vad som kan göras för att göra det rättvisare.

Jag studerar vilken effekt plattformar kan ha – på gott och ont. Hur artificiell intelligens och automatisering har börjat ta över människors arbeten och vad som kan göras för att göra det rättvisare.

Ann Light, professor i interaktionsdesign

Vid Malmö universitet kommer Ann Light arbeta med den nya forskningsplattformen Collaborative Future Making vid Fakulteten för kultur och samhälle (KS) och K3. Hon hoppas också söka och få externa forskningsmedel i Sverige och ser fram emot att som anställd delta i det strategiska arbetet.

Intresserad av hur kulturer och teknik samverkar

Light är även intresserad av hur kulturer och teknik samverkar:  
– Jag vill skapa projekt och workshopar som möjliggör för människor och saker att bli annorlunda.

Hon tar med sig sin tidigare erfarenhet som dramapedagog när hon skapat en serie av workshopar som är designade för att inspirera kollektiv reflektion om vår egen plats i världen. Och hon tar med sig samma passion in i undervisningen.
– En av sakerna jag tycker om är att uppfylla potentialen i människor. Jag gillar att inspirera människor till att förflytta sig till nästa nivå, säger hon.

Text: Charlotte Orban