Tandläkare har stor tilltro till röntgenmetoden datortomografi. Tekniken ger ett gott stöd i valet av fortsatt behandling i komplexa fall. Det visar ny forskning av tandläkaren Fernando Mota de Almeida.

—  Datortomografi gör att tandläkarna känner sig tryggare i sin bedömning och snabbare kommer till skott med behandlingen i annars svårbedömda fall, säger Fernando Mota de Almeida, doktorand vid Malmö universitet.

I en ny avhandling har Fernando Mota de Almeida undersökt hur användandet av tekniken påverkar tandläkarens diagnos och behandling. Datortomografi, DT, är en röntgenteknik som medger röntgenundersökning av volymer och avbildning i tre plan. Den används av tandvården som ett komplement till vanliga tvådimensionella tandläkarröntgenbilder. Cone Beam Computed Tomography, CBCT, är en modern variant inom DT.

Bygger på patientfall

I fyra delstudier har Fernando Mota de Almeida låtit tandläkare bedöma olika patientfall, vissa autentiska, andra påhittade , före respektive efter att de fått tillgång till DT- eller CBCT-bilder.Resultaten visar att användningen av DT påverkar den enskilde tandläkarens val av diagnos och behandling, ofta till mer aggressiv sådan - som tandutdragning.

När det gäller studien kring användningen av CBCT, ändrade tandläkarna ofta sin diagnos och ändrade valet av behandling efter att de fått tillgång till bilderna. CBCT förbättrade även tandläkarens tilltro till de egna bedömningarna.

—  Resultaten visar att tandläkare ofta har väldigt stor tilltro till tekniken när den används i komplexa fall, säger Fernando Mota de Almeida.

Tandläkare har tidigare ofta väntat med att sätta in åtgärder för att man var osäker och inte ville göra något som riskerade skada patienten.
 — Om man med stöd av DT vet att tanden inte går att rädda kan man lika gärna ta bort den direkt. Det är förstås också bättre för patienten än att ha besvär och gå och vänta på åtgärd.

Dyr teknik

CBCT är 13-18 gånger dyrare än vanlig röntgen och en överanvändning skulle alltså innebära en avsevärd merkostnad för både patienter och samhället. CBCT ger också betydligt mer strålning och alltså ökad risk för cancer.
— Enligt riktlinjerna ska CBCT bara användas vid mycket svårbedömda fall. Men tandvården har ett skyddsnät som ska fungera: radiologen ska säga till om det inte är nödvändigt, säger Fernando Mota de Almeida.

Disputerar 4 oktober

Text: Magnus Jando

Endodonti

Endodonti är den specialitet inom tandvården som diagnostiserar och behandlar sjukdomar i tändernas rötter och  omgivande vävnad