Det var 26 år sedan sist, men nu är det dags igen. Del 9 av ”Malmö stads historia” släpps idag den 3 december kl 10:30 på Malmö Rådhus. Boksläppet sänds på Youtube.

Ett viktigt landmärke i Malmö är onekligen Turning Torso som sedan det byggdes 2005 är Nordens högsta skyskrapa. Även trätornet på Baltiska utställningen i Malmö och Kronprinsen var högst i Norden när det byggdes 1914 respektive 1964. För som det står i förordet till del 9 av ”Malmö stads historia”: ”Malmö är staden där allting är högst eller längst.”

Men ändå är detta inget för Malmöbor att bli stolta över, för med Jacques Werups ord, ”ingen genuin Malmösjäl blir någonsin imponerad.”

”Från mörker till ljus”

Roger Johansson, professor vid Malmö universitet och verkets huvudredaktör, har också varit med i flera filmer för sydkoreansk teve om den berömda Kockumskranen, som på koreanska kallas för ”Malmös tårar” eftersom folk stod och grät när den togs ned.

Efter det, vad hände då? Här finns många berättelser om Malmö från ”mörker till ljus”, och från industristad till kunskapsstad, vilket också problematiseras på olika sätt i bokverket.

– När man pratar om Malmö så finns berättelsen om staden. Man pratar om ”Kunskapsstaden” och då pekar man på bron, universitetet, och kanske Citytunneln. Men vad har det egentligen betytt, mer än att man byggt det? Vad är det för stad som träder fram, säger Roger Johansson.

Just begreppet ”Kunskapsstad” menar Roger Johansson är särskilt tveksamt:

– Begreppet ”Kunskapsstad” skulle indikera att industristaden Malmö och malmöborna saknade kunskap innan de efter 1990 blev "upplysta"! Man undrar hur båtar och strumpor kom till?

Bred ansats

Band ett till åtta av den ambitiösa bokserien ”Malmö stads historia” gavs ut under perioden 1971 till 1994. Den nuvarande redaktionen hade sitt första möte för sex år sedan. Hela 60 personer har varit involverade på olika sätt, och ansatsen är också bredare än förut. Tidigare verk har varit mer tematiska.

Det är en förklaring till att del 9 är tungt – bokverket är på totalt 800 sidor.

Malmös många bottnar

Del 8 satte punkt år 1990. Det var ett annat Malmö.

– Bara var femte Malmöbo bor kvar jämfört med 1990. Stadens invånare har bytts ut. Det finns många bottnar i det här nya Malmö, både synliga och osynliga. Med det nya verket vill vi ge en så bred berättelse av det nya Malmö som möjligt, säger Roger Johansson.

När kommer då del 10?

– Det får bli någon annan som ger ut den. De ska komma med rätt långa intervall, täcka stora fält och långa perioder. Det är poängen, säger Roger Johansson.

Text: Ellen Albertsdottir

Om boken

Initiativet att ta fram band 9 i serien kommer från Institutet för studier i Malmös historia vid Malmö universitet, och projektet har utförts i samarbete med Malmö stad.

Redaktionen har letts av professor Roger Johansson, Malmö universitet och Lunds universitet. I redaktionen har också ingått förra stadsantikvarien Anders Reisnert, Malmö stad, förra chefen för Malmö Museer Göran Larsson, professor emerita Inger Lindstedt, Malmö universitet, tidigare kommunfullmäktiges ordförande Kent Andersson, Malmö stad, och sekreteraren till kommunfullmäktiges ordförande Siv Gyllix, Malmö stad, som också varit redaktionens sekreterare.

Bokverket har finansierats av Malmö stad, Malmö Förskönings- och Planteringsförening, Malmö Kulturhistoriska förening, samt Inga och John Hain Stiftelse för vetenskaplig humanistisk forskning.

Kontakt: Roger Johansson