Ett nytt dansk-svenskt forskningssamarbete ska undersöka om fysisk aktivitet kan bidra till att upprätthålla synen hos personer med ögonsjukdomen åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), även känd som ”gula fläcken-sjukan”. Forskarna kommer även att undersöka deltagarnas livskvalitet och mentala välbefinnande.

Projektet är det första som inte uteslutande tittar på ögat utan involverar hela kroppen och äldres mentala välbefinnande i strävan att finna behandling.

– Det är banbrytande om träning kan fördröja eller helt stoppa synstörningen, och Danmark och Sverige kommer att bli pionjärer i behandlingen av denna utbredda ögonsjukdom, säger Egon Bo, regionfullmäktige i Region Själland.

AMD kan idag inte botas och leder med tiden till blindhet. Förhoppningen är att fysisk träning ska ha en positiv effekt och bromsa utvecklingen av sjukdomen – något som kommer att ha stor betydelse för den som drabbas av AMD.

Forskningsprojektet består av flera delprojekt. Själlands universitetssjukhus som leder projektet kommer att undersöka motionens faktiska inverkan på ögonsjukdomen genom att studera grupper av drabbade som får träna tre gånger i veckan under ett år. Högskolan i Halmstad kommer att utforma ett deltagarbaserat träningsprogram med mycket fokus på användarnas engagemang för att främja fysisk aktivitet och undersöka deltagarnas livskvalitet och mentala välbefinnande. Åsa Alftberg vid Malmö universitet har huvudansvaret för den delstudie som undersöker det sociala sammanhangets roll för upplevelsen av fysisk aktivitet i de olika träningsprogrammen.

– Vi bjuder in grupper med äldre medborgare för att hitta vilken typ av träning som passar dem och hur träningen varaktigt kan implementeras i deras liv. Det kanske är den sociala dimensionen i träningen som ökar deras livskvalitet och som gör att man orkar hålla igång rutinen, säger Åsa Alftberg.

Text: Hanna Svederborn

Om projektet

Projektet "Kan du se framtiden?" är ett samarbete mellan ”Øjenafdelingen og Forskningsprojekter og Klinisk optimering” vid Själlands universitetssjukhus, ”Institut for Sportsmedicin” vid Köpbenhamns universitet, Hälsa och samhälle vid Malmö universitet och Högskolan i Halmstad.

Projektet har fått 8,1 miljoner DKK från Interreg ØKS och pågår från januari 2021 till oktober 2022.

Läs mer om Åsa Alftberg och hennes forskning