Undervisning vid Malmö universitet genomförs som planerat men examenshögtider sker digitalt eller i begränsad form, enligt ett nytt rektorsbeslut.

Fler smittskyddsåtgärder gäller från och med den 8 december, enligt regeringens nya åtgärdsplan. Universitet och högskolor ska fortsatt ha undervisning på plats men vidta smittskyddsåtgärder vid större samlingar.

Vid Malmö universitet kommer undervisning att ske som planerat. Examinationer genomförs med möjlighet att hålla avstånd och undvika trängsel och med tillgång till munskydd och handsprit. Examenshögtider ska genomföras digitalt alternativt begränsas till enbart studenter och lärare från samma studentgrupp. Även möten och konferenser ska om möjligt genomföras digitalt. Universitetet ska också underlätta för medarbetare att arbeta hemifrån när det är möjligt.

– När nu smittspridningen ökar är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder för att situationen inte ska förvärras. Vi följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer noga och kan komma att ompröva beslutet, säger Kerstin Tham, rektor.

Informationssida om coronavirus och covid-19