Fler antagna – men också desto fler reserver. När antagningsbeskedet kom idag blev det tydligt vad vårens höga söktryck lett till för Malmö universitet. "Ökningen är glädjande att se. Vi har svarat på regeringens satsning på bristyrken och ökat upp platserna", säger Per Hillbur, prorektor med ansvar för utbildning vid Malmö universitet.

Totalt sett har 14 848 blivande studenter antagits vid Malmö universitet, vilket är en ökning med 554 personer. Till hösten antas till exempel fler sjuksköterskor, lärare, socionomer och studie- och yrkesvägledare. På sjuksköterskeprogrammet antas 22 extra blivande studenter. 

– Det är svårt att öka upp platserna och samtidigt bibehålla kvaliteten. Sjuksköterskor måste till exempel få verksamhetsförlagd utbildning och här finns en begränsning. Men vi har pressat det, säger Per Hillbur. 

Många reserver

Det krävs fortsatt toppbetyg för att komma in på program som tandläkarutbildningen, grafisk design, visuell kommunikation och kriminologi, som samtliga kräver över 20 i meritvärde. Det är lika svårt att komma in på den arbetsintegrerade grundskollärarutbildningen. 

De fristående kurser som är svårast att komma in på är interaktionsdesign, grafisk design och medier, Creative Writing I, den fotografiska bilden, Visual Communications in Contemporary Media, arbetsrätt och utställningsdesign, som samtliga kräver över 20 i snitt i meritvärde. Arbetsrätt som antar 59 personer har över tusen reserver. 

Över hela universitet går det att se ett stort antal reserver, totalt sett 27 267 vilket jämfört med förra hösten är en ökning med 33 procent.

Sista svarsdag för de sökande som antagits i första urvalet för höstterminen är den 24 juli. Den 30 juli kommer besked om andra urvalet och då får reserverna också besked om de kommer in.

Text: Ellen Albertsdottir

Höstens mest populära program vid Malmö universitet

Topplistan grundar sig på antalet reserver. 

  1. Kriminologiprogrammet
  2. Socionomprogrammet
  3. Sjuksköterskeprogrammet
  4. Tandläkarutbildningen
  5. Grafisk design
  6. IT och ekonomi, kandidatprogram
  7. Studie- och yrkesvägledarutbildningen
  8. Systemutvecklare
  9. Fastighetsförmedling
  10. Arkitektur, visualisering och kommunikation

Läs mer om antagningen och ta del av meritvärdespoäng hos UHR