En stegvis och försiktig återgång till campus. Det är planen för hur Malmö universitet ska anpassa verksamheten i höst efter upphävandet av flera coronarestriktioner. ”Nu börjar vi förhoppningsvis se slutet på en utmanande tid för både medarbetare och studenter", säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten planerar att lyfta flera restriktioner på grund av corona i slutet av månaden – exempelvis ska nuvarande deltagartak slopas när det gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För Malmö universitets del innebär det en stegvis återgång till mer verksamhet på campus och att lokalerna öppnas för allmänheten.

– Detta är naturligtvis väldigt positivt och bidrar till att vi inom kort kan börja återgå till en mer normal vardag och verksamhet på Malmö universitet, säger Kerstin Tham.

Återgång under ordnade former

Efter den 29 september kan universitetet åter nyttja lokalerna utan begränsning av antal platser i exempelvis undervisningssalarna (undantag görs dock för Odontologiska fakulteten och byggnaden Klerken). Studenternas återgång till campus kommer av praktiska skäl att ske successivt.

– Det är viktigt att återgång till mer verksamhet på campus sker under ordnade former. Därför håller vi kvar vid fastställd schemaplanering. Såväl lärare som studenter behöver i god tid veta när, var och hur terminens undervisning ska genomföras, säger Kerstin Tham.

Uppmaning om vaccination

Fortsatt gäller att följa hygienrutiner, undvika trängsel, stanna hemma och testa sig vid sjukdomssymptom samt följa berörda myndigheters och regionens rekommendationer. Medarbetare och studenter uppmanas också att vaccinera sig.

– Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att alla vaccinerar sig och att de som ännu inte är färdigvaccinerade fortsätter att vara försiktiga. Universitetet vill underlätta för våra studenter att vaccinera sig och det finns gott om tider att boka i Malmö.

– Det finns nu äntligen ett ljus i tunneln. Så låt oss hålla i detta och följa myndigheternas råd, så att vi inom en snar framtid kan ses och jobba tillsammans på campus, säger Kerstin Tham.