Växande sociala klyftor och inskränkta demokratiska rättigheter. Men också starka sociala rörelser och demonstrationer på gatorna. Hur den pågående pandemin påverkar demokratin är ämnet för konferensen ”Pandemocracy”.

Bakom konferensen som arrangeras på Zoom den 15 till 16 september står plattformen REDEM (Rethinking Democracy) med bland andra statsvetaren Michael Strange.

Varför en konferens om pandemi och demokrati?
– Pandemin har vänt upp och ned på många olika aspekter. Nästan över en natt tvingades samhället fungera på ett radikalt annorlunda sätt vilket fått djupa konsekvenser för hur vi ser på demokrati. Här ser vi en roll för vår plattform REDEM att skapa utrymme för en informerad diskussion om utvecklingen.

Vilka utmaningar innebär pandemin för demokratin, utifrån ditt perspektiv?
– Vi kan se hur de sociala klyftor som redan fanns har ökat under pandemin. Pandemin har avslöjat hur ojämlik hälsan är – till och med i en välfärdsstat som Sverige. Vi ser dock flera paradoxer. Till exempel, medan vi har sett begränsningar av medborgarnas demokratiska rättigheter under pandemin, har insikten om social ojämlikhet givit många olika sociala rörelser möjlighet att växa fram och driva på för större rättvisa.

Vilka möjligheter ser du?
– Genom att fler ser sjukvårdens brister och vilka konsekvenser det får ser vi också en möjlighet för medborgarna att börja ifrågasätta varför inte alla har jämlik tillgång till sjukvård. Vi har heller aldrig tidigare sett ett så starkt globalt stöd för jämlik hälsa och reformering av globala institutioner som vi ser idag. Starka sociala rörelser som Black Lives Matter har också utmanat befintliga samhällsstrukturer på ett sätt vi inte sett tidigare. Olika sätt att göra demokrati på har också stärkts genom digital gräsrotsorganisering och nätverk.

Du forskar om pandemins effekter på jämlik hälsa, kan du berätta om det?
– Det är för tidigt att säga vilken effekt som pandemin har haft på hälsojämlikhet eftersom det är så många faktorer inblandade, men det vi kan säga definitivt är att den pågående krisen har synliggjort hälsoskillnader på ett tydligt sätt. Det kan idag verka löjligt när man kommer ihåg att många, i början av pandemin, beskrev viruset som något som skulle drabba alla lika oavsett plånbok. Vad vi istället sett är att var du befinner dig i samhället – vilken tillgång du har till sjukvård – i princip avgör din hälsa och ditt välbefinnande.

Vilket är ert budskap till politiker och andra med makt att påverka?
– Vi ser att det finns ett brådskande behov av att sätta jämlik hälsa framför alla andra överväganden. Pandemin har visat att hälsan står högst. Jämlik hälsa kräver att vi som samhälle backar från politik som skapar segregering i samhället. Det vi kan se i våra samtal med anställda inom hälso- och sjukvård i Skåne är att de som arbetar med utsatta grupper inte har möjlighet att påverka den nationella politiken. Det måste bli bättre.

Text: Ellen Albertsdottir