Polisstudenters fysiska förmåga och hälsa testas i ett nytt projekt vid Malmö universitet. ”Vi vill veta om vi förbereder studenterna på rätt sätt”, säger Jenny Vikman, en av forskarna som leder projektet som på sikt också ska inkludera polisanställda.

– Polisyrket är krävande, både fysiskt och mentalt. Ett mål är att se om något på utbildningen behöver förändras för att bättre förbereda studenterna för yrket, säger Jenny Vikman, forskare vid idrottsvetenskapliga institutionen som driver projektet i samarbete med polisutbildningen vid Malmö universitet och Linnéuniversitetet.

Alla polisstudenter som börjar sina utbildningar vid Malmö universitet och Linnéuniversitetet tillfrågas om att ingå i projektet. De får svara på en omarbetad variant av Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät. Den kompletteras sedan med tester av den fysiska förmågan såsom kondition och styrka. Bland annat får studenterna lyfta och släppa en docka i mänsklig storlek och testa sin gripförmåga. Testerna följs sedan upp under den tredje terminen för att se hur studenterna utvecklats.

– Inom räddningstjänsten och försvaret görs regelbundna tester av de anställda och det är tydligare vad som krävs för att gå in i yrket. Det är viktigt att undersöka vilka fysiska krav som bör ställas även på polisstudenter och yrkesverksamma poliser, säger Alexander Jansson, som är doktorand i projektet.

Tillgång till retroaktiv data

Hittills har ca 400 enkätsvar samlats in från studenter som går polisutbildningen i Malmö och Växjö. Forskarna har också tillgång till data bakåt i tiden från fystester på 1700 polisstudenter.

– Av det vi kan se hittills så finns ett starkt samband mellan att uppleva sig fysiskt vältränad och ha hög tilltro till den egna polisiära kompetensen. En god fysisk hälsa har alltså också betydelse för självförtroendet och förmågan att kunna ta sig an utmanande arbetsuppgifter, säger Sandra Krugly som arbetat med att bearbeta materialet och skrivit en kandidatuppsats i projektet.

De studenter som ingår i projektet ska följas upp regelbundet under utbildningens gång. Tanken är också att på sikt inkludera verksamma poliser, något som just nu planeras tillsammans med polismyndigheten i Skåne. Ytterst är målet att utveckla verktyg för att förebygga arbetsskador och sjukskrivningar bland polisanställda, enligt Jenny Vikman.

– Även om du har en skrivbordstjänst som polis så kan du bli utkommenderad. Du kan också bli utsatt för stress och stark press. För en del innebär jobbet många timmars stillasittande i bil vilket kan leda till ryggproblem. Vi hoppas att projektet ska leda till att det blir tydligare vad polismyndigheten behöver jobba med för att de anställda ska må så bra som möjligt, säger Jenny Vikman.

Text: Jessica Bloem

 

Om projektet

Projektmedlemmar Malmö universitet:

  • Jenny Vikman
  • Sandra Krugly
  • Alexander Jansson

Projektmedlemmar Linnéuniversitetet:

  • Arne Rosendal Hansen
  • Olof Hansson
  • Anna Hafsteinsson Östenberg
  • Daniel Bjärsholm