Till hösten 2021 kan den första kullen färdigutbildade polisstudenter vid Malmö universitet ta ut en högskoleexamen i polisiärt arbete. Detta innebär att även studenter på polisutbildningen får möjlighet att läsa vidare mot kandidat- och masterutbildning och forskarutbildning.

Idag drivs alla polisutbildningar på uppdrag av Polismyndigheten, som också upprättar en gemensam utbildningsplan.  Att  Malmö universitets rektor Kerstin Tham nu beslutat inrätta polisiärt arbete som ett huvudområde, innebär att studenterna kan ta ut en högskolexamen och läsa vidare inom sitt område.

Samhället blir mer komplext

– Det ger dem möjlighet att utvecklas inom yrket. Samhället blir mer komplext och därmed även jobbet som polis. Brottsligheten hittar nya arenor. Samhället blir mer globaliserat, vilket skapar andra brottskategorier och påverkar brottsutvecklingen. Det kräver andra kunskaper, säger Caroline Mellgren, biträdande professor i kriminologi och föreståndare för Enheten för polisiärt arbete & polisutbildningen vid Malmö universitet.

Detta handlar om att poliser måste lära sig fler verktyg och kunna se vilka metoder som fungerar för att bekämpa brott och öka tryggheten.

Caroline Mellgren

Likvärdig utbildning

Ett annat skäl är att polisutbildningen ska bli likvärdig i hela landet. Möjligheten att ta ut en högskoleexamen finns redan vid utbildningarna vid Linnéuniversitetet och Umeå universitet, och där finns det ett högt söktryck på att läsa vidare efter examen..
– Det finns ett stor intresse och akademiseringen är en naturlig väg att gå i och med att man valt att placera utbildningen vid lärosäten. Den vilar redan på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, säger Caroline Mellgren som betonar att den praktiska delen är precis lika viktig som tidigare.
– Detta handlar om att poliser måste lära sig fler verktyg och kunna se vilka metoder som fungerar för att bekämpa brott och öka tryggheten. Det ger helt enkelt en möjlighet att utvecklas som polis och bli bättre på sitt jobb.
Våren 2019 startade den första årgången polisstudenter på Malmö universitet. Beslutet innebär att dessa cirka 80 nu kan ta ut en högskoleexamen i polisiärt arbete hösten 2021.

Text: Magnus Jando