Nästan 1 400 barn från studieovana hem och lika många studenter har mötts genom Malmö universitets mentorsverksamhet Näktergalen. Modellen finns nu i 23 städer runt om i Europa.

Sedan 1997 har barn från studieovana hem, ofta från utsatta områden i Malmö, varit i fokus för universitetets mentorsverksamhet Näktergalen. Genom att matcha barnen med en vuxen mentor i form av en student vid universitetet, har syftet varit att stärka barnen och samtidigt bidra till att fler får upp ögonen för att studera vidare. Mentorsperioden pågår under åtta månader då barnen och mentorerna träffas regelbundet.

– Vi vill skapa möten som förändrar samtidigt som vi vill att våra studenter som är framtidens ledare ska få inblick i människors livsvillkor. Det är kunskap som man inte kan läsa sig till, säger Carina Sild Lönroth, verksamhetsansvarig för Näktergalen.

Ny studie presenteras

För tio år sedan startade Carina Sild Lönroth ett europeiskt nätverk för städer som arbetade med modellen. Under två dagar, med start på måndag 24/2, träffas deltagare från flertalet av de 23 städer som idag ingår i nätverket för att fira 10-årsjubileum. Samtidigt presenteras en studie där ett 60-tal, både barn och mentorer, har djupintervjuats om vad Näktergalen inneburit för dem. 

– Sedan verksamheten startade har 85 procent, 1388 mentorspar, fullföljt sina mentorsperioder. I intervjuerna framkommer den positiva betydelse som en fungerande mentorsperiod har haft, både för mentorer och mentorsbarn. Vissa förknippar det med roliga minnen medan andra beskriver hur det haft närmast livsavgörande betydelse, säger Lars Lagergren, forskare som gjort studien.

Text: Jessica Bloem