Kostnaderna för vård av patienter med diabetes typ 2 i Malmö har ökat i takt med att allt fler insjuknat i sjukdomen, visar en ny rapport. För att bryta utvecklingen krävs tidiga insatser, enligt forskare.

Mellan åren 2011 och 2018 har antalet fall av diabetes typ 2 fördubblats i Malmö och kostnaden för diabetesvården följer samma mönster, enligt en ny kartläggning. 2018 uppgick den till 930 miljoner kronor att jämföra med ca 460 miljoner år 2011.

– Eftersom allt fler yngre i Malmö insjuknar i diabetes typ 2 innebär det också en framtida utmaning för diabetesvården. De som drabbas riskerar att utveckla komplikationer när de blir äldre vilket, förutom stort personligt lidande, också medför högre vårdkostnader, säger Slobodan Zdravkovic, forskare i folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi och som lett arbetet med studien.

Inom ramen för globalt program

Genomgången har gjorts inom ramen för det globala programmet Cities Changing Diabetes där Malmö medverkar som första svenska stad.

Förutom att studera diabetesförekomsten och vårdkostnader har forskarna sammanställt data över hur utbredd diabetes typ 2 är i olika geografiska områden i staden. Och skillnaderna är stora: I området där bland annat Rosengård ingår har 6,4 procent av befolkningen sjukdomen jämfört 2,6 procent i området där bland annat Västra hamnen och centrala delar av staden ingår.

– Det finns en tydlig koppling till socioekonomiska faktorer. Vi vet sedan tidigare att vissa områden i staden är mer sårbara än andra, säger Margareta Rämgård, forskare i vårdvetenskap som lett arbetet med den geografiska studien.

– Tillsammans med övriga studier som gjorts inom ramen för programmet så har vi nu viktig kunskap som kan ligga till grund för framtida förebyggande åtgärder mot diabetes i hela Malmö, säger hon.

Text: Jessica Bloem

Om Cities Changing Diabetes

Cities Changing Diabetes, CCD, är ett globalt partnerskapsprogram initierat av läkemedelsföretaget Novo Nordisk som svar på den dramatiska ökningen av diabetes i världen. Malmö stad, Malmö universitet, Novo Nordisk och Region Skåne arbetar tillsammans med programmet i staden.

Följande studier ingår i den rapport som tagits fram inom ramen för programmet:

Health care costs for residents diagnosed with diabetes type 2 in Malmö, Sweden between 2011 and 2018. Zdravkovic S., Jonsson C., Annersten Gershater M., Ericsson Å., Grahn M., Rämgård M., Dozet A.

Inequalities in diabetes type 2 prevalence in the multicultural city Malmö, Sweden. Rämgård M., Annersten Gershater M., Grahn M., Schölin T., Nagorny Holmberg C. Zdravkovic S.

Diabetes prevalence is rising among young residents in Malmö, Sweden
Magdalena Annersten Gershater, Margareta Rämgård, Mats Andersson, Cecilia Nagorny Holmberg, Mattias Grahn, Slobodan Zdravkovic) presenterades nyligen på diabeteskongressen EASD.

Länk till rapporten i sin helhet.