Stefan Löfven och nationella innovationsrådet kommer digitalt till Skåne den 7 april för att diskutera hur innovation kan möta samhällsutmaningar.

Under eftermiddagen kommer ett rådsmöte att hållas under statsministerns ledning tillsammans med regionala företrädare. På förmiddagen står Malmö universitet tillsammans med Malmö stad, Region Skåne och Länsstyrelsen värd för ett bredare event om hållbar stadsutveckling med jämlik hälsa och hållbart byggande som två underteman.

Sammantaget handlar dagen om att belysa goda regionala exempel och lära av de utmaningar och möjligheter som finns i regionen. För Malmö universitets del är fokus jämlik hälsa medan Malmö stad lyfter hållbart byggande.

Bland annat kommer representanter från Malmö universitet presentera partnerskapet Jämlik hälsa som fått innovationsstöd från Vinnova. Partnerskapet handlar om att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa genom lokala hälsofrämjare som tillsammans med invånarna i Lindängen i Malmö gör olika aktiviteter med fokus på både fysisk och psykisk hälsa.

Under förmiddagen ska också Cities changing diabetes presenteras och diskuteras. Malmö var den första svenska stad att ansluta sig till detta globala samarbetsprojekt som går ut på att hitta lokala lösningar på de växande problemen med ökande övervikt, fetma och diabetes. I partnerskapet i Malmö ingår förutom Malmö universitet också Malmö stad, Novo Nordisk och Region Skåne.

Från Malmö stads sida är fokus klimatneutralt byggande och presentation av LFM30 som är Sveriges första lokala färdplan för en klimatneutral bygg – och anläggningsbransch i Malmö 2030.

Statsminister Stefan Löfven inleder dagen som följs av diskussioner i workshopformat med inbjudna deltagare från idéburen, privat och offentlig sektor liksom akademin.

Medverkar under dagen gör utöver Stefan Löfven och Kerstin Tham också bland annat Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister, Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö och Skånes landshövding Anneli Hulthén.

Text: Ellen Albertsdottir