Att våra hem blir allt mer uppkopplade kan vara till både nytta och nöje. Samtidigt innebär alla dessa apparater en risk för dem som bor där. Forskaren Joseph Bugeja har tagit fram modeller för att tidigt kunna identifiera hot och hantera risker.

–  De enheter som vem som helst kan köpa och installera i sina hem brukar samla in personlig och känslig data, säger Joseph Bugeja, doktorand vid Fakulteten för teknik och samhälle, som nu disputerar vid Malmö universitet.

Allt från musikanläggningar till kylskåp

Beräkningar visar att antalet uppkopplade enheter i världen kan vara över 75 miljarder 2025. I våra hem kan det handla om allt från musikanläggningar, övervakningskameror och telefoner till träningsappar och kylskåp. Automatiseringen blir allt mer komplex i takt med att antalet enheter, system, kommersiella intressenter  och typerna av tjänster ökar.

–  Du kan ha en teve som har både mikrofon och kamera. Det finns support för att du ska träna mer hemma. Du har uppkopplade energisystem. Det kommersiella intresset är enormt. Vissa enheter är svåra att installera och göra säkra.

I avhandlingen ger han en beskrivning av det smarta hemmet som kan användas för att genomföra riskanalys. Joseph Bugeja organiserade de olika uppkopplade enheterna i ett hem efter deras användningsområde och deras datainsamlingsfunktioner samt kartlade de datatyper som enheterna samlar in.

Modeller för att identifiera hot

Joseph Bugeja har också tagit fram nya modeller som utvecklare och forskare kan använda för att identifiera hot mot den personliga integriteten och för att identifiera risker i hemmet. Avhandlingen presenterar också ett ramverk för hur ett uppkopplat hem kan möta angrepp från hackare.

Särskilt när det gäller analysen av risker för den personliga integriteten råder det en stor brist på vetenskapliga modeller, menar Joseph Bugeja.

– Modellerna är främst teoretiska bidrag till forskningen, men de kan användas för att se potentiella hot i ett system. Med den insikten kan designers säkerställa säkerheten och integriteten för de boende  på ett bättre sätt, säger Joseph Bugeja.

Text: Magnus Jando

Fakta om Joseph Bugejas avhandling

Avhandlingen är en riskanalys av det smarta, uppkopplade hemmet och består av tio paper.
De tre viktigaste resultaten:
1. Majoriteten av de undersökta kommersiella enheterna samlar in känslig och personlig information och är samtidigt sårbara för intrång.           
2. Det råder brist på vetenskapliga modeller som fångar komplexiteten i det smarta hemmet, särskilt modeller för analys av integritetsrisker.
3. Trots regler som personuppgiftlagen GDPR och mer uppmärksamhet kring frågorna, saknas heltäckande ansatser för att skydda människors integritet och säkerhet i hemmet.

Avhandlingen: On Privacy and Security in Smart Connected Homes