Liksom andra idrottare vänder sig många ryttare till sociala medier för att dela med sig av tips och få svar på frågor. Samtidigt tycker ryttarna att informationen som sprids på nätet kan vara problematisk och efterfrågar lättillgänglig och faktabaserad kunskap, enligt ny forskning.

Hur lär jag hästen att göra galoppombyten? Vad gör man när hästen har fått eksem? Kan växten i hagen vara giftig? Lovisa Broms, doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, har frågat ryttare mellan 15 och cirka 80 år var de hittar kunskap om hästar och ridning.

Tidigare forskning visar att just sociala medier är viktiga för ryttare och att ridsporten har synts förhållandevis lite – med tanke på hur stor sporten är – i traditionella medier, men också att sociala medier kan vara problematiska. För vad är det egentligen för kunskap som sprids och utbyts där?

– Ryttarna verkar generellt sett vara väl medvetna om att de bör tänka kritiskt. Samtidigt som de är ganska medvetna om att det kan vara problematiskt att lita på information som sprids på nätet finns också ytterligare budskap i det de säger: Jag kan hantera detta, jag tänker kritiskt och har tillräckligt med erfarenhet för att bedöma information i sociala medier. Men hur är det med andra ryttare?

Litar på erfarna hästmänniskor

Ryttarna uttrycker nämligen, enligt Lovisa Broms, att de som skiljer sig från dem själva, exempelvis gällande ålder eller erfarenhet, inte kan bedöma informationen som cirkulerar på sociala medier lika bra. Samtidigt används sociala medier av ryttare i alla åldrar, och inom olika grenar och grupperingar inom sporten.

Ridsporten i Sverige är en organiserad idrott med institutioner som försvaret (historiskt sett), ridskolan och ridsportförbundet som grund. Detta avspeglas till viss del i vem ryttarna gärna vänder sig till med frågor, nämligen välbekanta auktoriteter.

– Ryttarna i vår studie säger att de litar allra mest på erfarna hästmänniskor i den närmsta kretsen: Tränare och veterinärer, men också andra ryttare på ridskolan eller i stallet.

Den röda tråden i jakten på kunskap är alltid kärleken och omtanken till hästen.

Lovisa Broms

­I studien har de intervjuade ryttarna fått frågan vart de helst vänder sig för information och kunskap om hästar och ridning. En viktig poäng, enligt Lovisa Broms, är att ryttarna efterfrågar mer lättåtkomlig, men tillförlitlig, kunskap på nätet:

– En person uttryckte exempelvis att ”vi vill ha en 1177 för hästar” och en annan sa att det behövs en ”häst-Wikipedia”. Ryttarna vill ha lättillgänglig, vetenskapligt baserad kunskap där de också ser källorna.

Tips och tricks efterfrågas

Information som ryttare söker handlar exempelvis om hästens välbefinnande, om träning och sjukdomar.

– Det handlar också mycket om tips och tricks – hur löser jag det här just nu, säger Lovisa Broms och fortsätter:

– Den röda tråden i jakten på kunskap är alltid kärleken och omtanken till hästen. Hästens välmående är det viktigaste för ryttarna och en avgörande faktor som gör ridsporten så speciell och svår att jämföra med andra idrotter. Sedan finns det många traditioner och olika sätt att måna om hästen, och det gör kunskapsutbytet komplext.

 Text: Kristina Rörström

Mer om studien och avhandlingsprojektet

I studien, som utfördes i Sverige och Norge, svarade 1655 personer på en enkät och 28 fokusgruppintervjuer genomfördes. Cirka 90 procent av utövarna inom ridsporten i Sverige är kvinnor, och detta avspeglar sig också i vilka som svarade på frågorna.

Ridsporten är en stor industri i Sverige, med cirka 500 000 ryttare. Sverige är också Europas näst mest hästtäta land – Island har flest hästar i förhållande till sin storlek – med 350 000 hästar. Ridning är också Sveriges tredje största ungdomssport.

Läs hela artikeln Accessibility, Agency, and Trust: A Study about Equestrians' (Online) Learning Repertoires

Avhandlingsprojekt om stallkulturer

Studien om ryttares kunskapsinhämtning på sociala medier är en del av Lovisa Broms avhandling, som ska ge komplex bild av olika aktörers perspektiv på ridsport och sociala medier. Medialiseringen av hästsporten är det övergripande området hon intresserar sig för.

Forskningsprojektet Stallkulturer i cyberrymden 

Forskning om sociala medier och ridsport prisad