Barn är olika. Hur kan förskollärare och förskolechefer fokusera och utveckla undervisning för alla barn? I ett stort forsknings- och utvecklingsprogram mellan Malmö universitet, Ifous och 10 kommuner har olika arbetssätt och modeller prövats. Målet är att rusta förskolans personal med fler redskap när de undervisar, vidga den teoretiska plattformen och få ett mer kvalificerat yrkesspråk.

Det var Ifous, innovation, forskning och utveckling i skola och förskola, som 2015 vände sig till forskare på Malmö universitet. Flera kommuner i Sverige ville få hjälp med att utveckla sin undervisning i förskolan. Just undervisning hade kommit i skymundan för förskolans andra uppdrag som lek, lärande och omsorg. Även Skolinspektionen har i en egen undersökning kritiserat det svaga fokuset på undervisning i förskolan
—Ambitionen och kraven i förskolan har skärpts och i den reviderade läroplanen för förskolan har även undervisning förts in, säger professor Ann-Christine Vallberg Roth,  forskningsledare för projektet.

Omfattande

I det program som startade 2015 ingick 10 kommuner, Bjuv, Landskrona, Lidingö, Strängnäs, Svedala, Trelleborg, Uppsala, Vaxholm, Åstorp och Österåker. Sammanlagt ingick 130 förskolor, förskollärare, processledare i kommunerna, förvaltningschefer och 6 forskare från Malmö universitet, både ämnesdidaktiker och pedagogikforskare.

I en första frågeformulär 2016 ställde forskarna frågan Vad kan känneteckna undervisning i förskolan?

—  En del svar vi fick pekade på både avståndstagande till undervisning och att undervisning likställdes med lärande, säger Ann-Christine Vallberg Roth. Det fanns spår av en relativt vag undervisning i svaren.

Lärande, menar Vallberg Roth, kan ske på egen hand. Undervisning, däremot förutsätter en lärare som riktar uppmärksamhet mot något.

Vad forskarna gjort tillsammans med de yrkesverksamma i förskolan är att utveckla teoriinformerade undervisningsupplägg som prövas, omprövas, revideras, analyseras och utvärderas. De har utgått från ämnena musik, matematik och språk men också från värdena demokrati och social och miljömässig hållbarhet.
— Vi har öppnat för att utveckla en uppsättning av redskap i förhållande till förskolans didaktiska uppdrag, säger Ann Christine Vallberg Roth

Vi ser tydliga skillnader

—Efter tre år ser vi tydliga skillnader.  De inblandade har fått ett mer gemensamt yrkesspråk. Den teoretiska plattformen har vidgats och de yrkesverksamma i förskolan har fått en bredare kompetens. Det har blivit tydligt att undervisningens utfall beror på hur undervisningen är vetenskapligt grundad. Barn är olika och många talar om att tänka, kritiskt pröva olika teorier, och handla alternativt för att nå fram till alla barn i sin undervisning.
—En annan viktig del av projektet var att pröva sambedömning, där fler förskollärare, förskolor eller kommuner tar hjälp av varandra i bedömningsarbetet. Sambedömning kan vara ett viktigt sätt att öka likvärdigheten i förskolan och att varje barn får öppna livschanser.

Sprids som ringarna på vattnet

Detta stora forsknings-, utvecklings- och samverkansprojekt är nu formellt avslutat. Men det har skapat en mängd didaktiska nätverk där också cheferna är inblandade. Kunskaperna och erfarenheterna kommer förhoppningsvis sprida sig som ringarna på vattnet inom kommunerna och mellan kommunerna. Dessutom har det satt avtryck på förskollärarutbildningen på Malmö universitet där man håller på att bygga in teoriinformerade undervisningsupplägg i kurserna. Det har också lett till samverkan mellan Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala universitet.

Nytt forsknings- och utvecklingsprogram

Ambitionerna att utveckla undervisningen i förskolan fortsätter. Nyligen startade ett nytt forsknings-, utvecklings- och samverkansprogram. Även här är Ifous och Malmö universitet inblandade. Denna gång är 45 förskolor och 8 kommuner inblandade – alltifrån Skurup, Jönköping till Stockholm stads olika stadsdelar.

—Skillnaden denna gång är att vi utvidgat det innehållsliga också med forskare i naturvetenskapens didaktik, teknikdidaktik och rörelsedidaktik, säger Ann Christine Vallberg Roth. Men vi kommer att pröva samma undervisningsupplägg i detta program kallat Flerstämmig didaktisk modellering? Undervisning och sambedömning i förskolan.

Text: Helena Smitt