Malmö universitet bjuder tillsammans med Film i Skåne in serietecknare för att pitcha sina idéer till tv- och filmbranschen. Pitchen arrangeras på Zoom den 25 september. "Vi är intresserande av att hitta utbyten mellan olika konstområden och fält, säger Gunnar Krantz", professor vid Malmö universitet

Bakom satsningen står SerieLab vid Malmö universitet som tillsammans med Film i Skåne arrangerat workshops och på olika sätt coachat serietecknarna inför pitchen, då de ska presentera sina idéer.

Ett tjugotal serietecknare bjöds in till en första workshop och utifrån den workshopen och ansökningar har sju av dem valts ut som nu ska pitcha för filmbolagen. En av serietecknarna ansökte och fick även en konstnärlig residensplats i serieskapande och rörlig bild/film vid universitetet.

Det var Pelle Forshed, skapare till bland annat serieromanen ”Under tiden”, som anställdes på heltid en månad för att förbereda sin pitch.

– Det har varit helt fantastiskt att få jobba koncentrerat en hel månad. Sedan min bok kom 2018 har jag tänkt att det skulle vara kul att prova göra film eller teveserie av den. Jag har alltid tänkt väldigt filmiskt när jag gjort serier. Berättandet är universellt, oavsett om det är en bok, film eller serier, säger Pelle Forshed, som lyfter fram coachningen och inblicken i hur filmbranschen fungerar som mest värdefullt.

De övriga sex erbjöds ytterligare en workshop och coachning.

– Det handlar om att hitta språket. Hur kan man prata om sina serier så det blir tydligt för en filmproducent? Vi håller på med visuellt berättande, men vi pratar om det på olika sätt. Det är jättespännande att hitta personerna som kan gå mellan olika konstarter, oavsett om det handlar om serier, litteratur eller film, säger Gunnar Krantz.

Internationell inspiration

Universitet kommer ha stor nytta av samarbetet, både i forskningen och utbildningen, menar Gunnar Krantz:

– Vad händer vid adaption från ett medium till ett annat? Det är också intressant att se hur vi kan få dessa fält att närma sig varandra. Det är intressant att titta på i våra kurser och forskningen. Jag hoppas att det kan leda till forskningsprojekt där forskare från olika discipliner möts.

SerieLabs satsning är unik i Sverige. Men internationellt har både film- och tv-branschen länge lånat från seriernas värld. Superhjältefilmerna på bio och tv-serier på Netflix är bara några exempel. Hanna Sohlberg, som är talangutvecklare på Film i Skåne, ser även hon många fördelar med samarbetet, som hon hoppas blir långsiktigt:

– Film- och tv-branschen letar ständigt efter nya originalhistorier. Serietecknare har i sina verk redan skapat världar, karaktärer och historier samt behärskar konsten att berätta i både text och bild. Det ger dem en unik erfarenhet.

Text: Ellen Albertsdottir

Om pitchen den 25 september

 Pitchen blir online och serietecknarna får 7 minuter på sig vardera att presentera sin vision och sedan följer 7 minuter av frågor. Projekten handlar om allt från kortfilmer till långfilmer och teveserier.

SerieLab vid Malmö universitet

SerieLab är en samverkansplattform vid Malmö universitet, som verkar för att ta fram metoder, modeller och prototyper för att pröva idéer. Genom att sätta samman grupper av yrkesverksamma serieskapare, forskare, studenter och externa intressenter undersöker SerieLab nya möjligheter och sammanhang för seriemediet. SerieLab finansieras av Region Skåne och Malmö universitet.

Kontakt: Gunnar Krantz