Många vill bli kriminologer, socionomer och sjuksköterskor. Särskilt sjuksköterskeprogrammet lockar rekordmånga sökande vid Malmö universitet. Raketen är dock fastighetsmäklare. Det visar antagningsbeskeden som kom idag.

Totalt sett har 15 239 personer antagits vid Malmö universitet i första urvalet. Totalt har 36 010 personer sökt till lärosätet.

– Vi har sedan tidigare noterat ökat söktryck och nu kan vi även se att det blivit svårare att komma in på våra utbildningar. Högre antagningskrav innebär att de som har bäst förutsättningar att ta tillgodogöra sig utbildningen också kommer in, vilket förstås är positivt, säger Per Hillbur, prorektor vid Malmö universitet med ansvar för utbildning.

– Det har till exempel blivit svårare att komma in på sjuksköterskeutbildningen och här kan vi av olika anledningar inte utöka antalet platser även om vi skulle vilja. Sjuksköterskor måste till exempel få verksamhetsförlagd utbildning och här finns en begränsning, säger Per Hillbur.

Toppbetyg krävs

Det krävs fortsatt toppbetyg för att komma in på program som tandläkarutbildningen, grafisk design och kriminologi, som samtliga kräver över 20 i meritvärde i urvalsgruppen gymnasiebetyg utan komplettering. Även den arbetsintegrerade grundlärarutbildningen kräver upp till maxbetyg.  Utbildningen innebär studier kombinerat med anställning.

– Det är ett trendbrott att vi nu kan säga att det finns lärarutbildningar som kräver maxbetyg. Överlag har lärarutbildningarna blivit mer attraktiva vilket är bra både för oss som får studenter med goda förutsättningar och bra för samhället i stort, säger Per Hillbur.

De fristående kurser som kräver motsvarande höga betyg är grafisk design, interaktionsdesign, kreativt skrivande och sexologi.

Sista svarsdag för de sökande som antagits i första urvalet för höstterminen är den 23 juli. Den 29 juli kommer besked om andra urvalet och då får reserverna också besked om de kommer in.

Text: Ellen Albertsdottir

Höstens mest populära program

 1. Kriminologiprogrammet: 1 959 reserver (+2% jämfört med ht 2020)
 2. Socionomprogrammet: 1 911 reserver (+13% jämfört med ht 2020)
 3. Sjuksköterskeprogrammet (Malmö): 1555 reserver (+20 procent jämfört med ht 2020)
 4. Tandläkarutbildning: 1 339 reserver (+14% jämfört med ht 2020)
 5. Sjuksköterskeprogrammet (Trelleborg): 645 reserver (+38% jämfört med ht 2020)
 6. Grafisk design: 618 reserver (-9% jämfört med ht 2020).
 7. Fastighetsförmedling: 599 reserver (+56% jämfört med ht 2020)
 8. Sjuksköterskeprogrammet (Ystad): 595 reserver (+30% jämfört med ht 2020)
 9. Studie- och yrkesvägledarutbildningen (Malmö): 594 reserver (+15% procent jämfört med ht 2020)
 10. IT och ekonomi, kandidatprogram: 557 reserver (-6% jämfört med ht 2020)

Topplistan grundar sig på antalet reserver i urval 1.

Kurser och program som kräver toppbetyg

Kurser som kräver toppbetyg:

 1. Grafisk design och medier (21,88)
 2. Interaktionsdesign och medier (21,63)
 3. Creative Writing I (21,35)
 4. Creative Writing II (20,90)
 5. Sexologi (20,07)

Program som kräver toppbetyg:

 1. Tandläkarutbildningen (20,90)
 2. Grafisk design (20,46)
 3. Kriminologiprogrammet (20,10)
 4. International Relations (19,94)
 5. Visuell kommunikation (19,34)

Endast program med fler än 5 antagna är med I topplistan. I topplistan har urvalsgrupp gymnasiebetyg utan komplettering använts.